Login

Razvoj govorno-jezičkih sposobnosti od 3. do 6. godine života

Oko treće godine dolazi do važnog gramatičkog napretka s pojavom rečenica koje sve više liče na rečenice odraslih.

Razvoj glasova kod dece odvija se prema određenim pravilima: od jednostavnih ka složenim. Prvi glasovi koji se razvijaju kod dece nisu potpuno precizni i akustički određeni. Vremenom, artikulacija glasova postaje savršenija, bliža pravilnom izgovoru. Postoje određene zakonitosti u ovladavanju pravilnim izgovorom glasova, koje se odnose na uzrast deteta.

Da bi dete uspešno savladalo sve faze govornog razvoja i da bi naučilo pravilno da govori, potrebno je da postoji normalan razvoj čula sluha; emocionalna zrelost; dobro pamćenje, mišljenje i volja; porodica i sredina u kojoj dete živi i raste utiče na razvoj artikulacije i čitave jezičke strukture.

Uzrast u godinama Izgovorne norme
1-2 A, O, E, M, P, B
2-3 I, U, J, T, D, K, G, N, NJ, V, F, H
3,6 – 4,6 S, Z, C, Š, Ž, L
4,6 – 5 Ć, Č, DŽ, Đ, LJ, R

 Na uzrastu od četiri do pet godina dete je razvilo osnovnu sintaksičku strukturu maternjeg jezika. Razvijena je i sposobnost razumevanja relevantnosti vremena, upotrebljava glagolske oblike u perfektu; pokušava da konstruiše složene komunikativne rečenice sa naporednim odnosom nezavisnih klauza – sastavne, rastavne, ili sa zavisnom klauzom- izrične (korišćenje veznika ako). Pošto je dete ovog uzrasta još uvek u aktivnoj fazi razvoja elementarne strukture maternjeg jezika, sporadično se ispoljava izvestan broj razvojno negramatičnih iskaza, naročito u produkciji rečenica sa zavisnom klauzom, ali u manjoj meri nego na prethodnim uzrastima.

Sa pet godina govor je u potpunosti gramatičan, dete pravilno koristi sve elemente govora, koristi veznike: jel, ako, ili. Na uzrastu od pet do šest godina dete je sposobno za posebno izražavanje vremenskih odnosa (pre i posle) i konstruisanja hipotetičkih tvrdnji izraženih zavisnim klauzama: vremenskom (korišćenje veznika dok) i uslovnom (korišćenje veznika da).

Uzrast u godinama Broj reči
4 1540
4,6 1870
5 2072
5,5 2289
6 2562

Sa pet godina govor je u potpunosti gramatičan, dete pravilno koristi sve elemente govora, koristi veznike: jel, ako, ili. Na uzrastu od pet do šest godina dete je sposobno za posebno izražavanje vremenskih odnosa (pre i posle) i konstruisanja hipotetičkih tvrdnji izraženih zavisnim klauzama: vremenskom (korišćenje veznika dok) i uslovnom (korišćenje veznika da).

Na uzrastu od šest godina razvijena je fonološka sposobnost neophodna za buduće učenje čitanja i pisanja. Razumevanje govora je potpuno, dete je u stanju da izvrši tri naloga data verbalno. U izgovoru pravilno koristi sve glasove maternjeg jezika. Sa polaskom u školu dete dostiže rečenični oblik odraslih, ali njegov put jezičkog razvoja još uvek nije završen.

Pred polazak deteta u školu veoma je važno da dete:

  • pravilno izgovara sve glasove maternjeg jezika
  • izražava se u složenim rečenicama koje su gramatički pravilne
  • uma da napiše svoje ime
  • prepoznaje slova i većinu zna da napiše
  • zna da se reč “slika” sastoji od 5 glasova ili “bandera” od 7 glasova, zna koje je prvo a koje zadnje slovo u svim rečima koje mu se ponude
  • ume da podeli reč na slogove
  • prepoznaje i produkuje rimu
  • zna da prebroji reči u rečenici
  • razume priloge i predloge – u, na, pre, ispred, iza, ispod, iznad, pored, posle
  • uspešno priziva po tri pojma iz svake kategorije (životinje, oblici, brojevi, boje, zanimanja itd.)

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.