TalkTools uvod u terapiju oralnog pozicioniranja – set

Sku: 1595

Out of stock

Ovaj uvodni komplet je odličan način da počnete sa primenom OPT (Oral Placement Terapije) tehnika. Program se bavi oralno-motoričkim problemima koji utiču na sposobnost dece i odraslih klijenata da samostalno govore, jedu i piju. Kompaktan je, ekonomičan i sadrži osnovne alate i knjige koje su vam potrebne da započnete, a sve to u praktičnoj i čvrstoj torbici za nošenje.

Uključuje:

  • 1 knjiga – „Terapija oralnog pozicioniranja za jasnoću govora i hranjenje“ – na engleskom jeziku.

Autorka knjige je Sara Rosenfeld-Johnson, MS, CCC-SLP osnivačica TalkTools-a. Ova knjiga je neophodna kliničarima i članovima porodice koji koriste Terapiju oralnog pozicioniranja (OPT). U Terapji oralnog pozicioniranja kombinuje se auditivna stimulacija, vizuelna stimulacija i taktilna stimulacija usta sa ciljem poboljšanja razumljivosti govora. Kako Sara kaže ova knjiga je “vodič koji nas vodi korak po korak i ispunjava prazninu između onoga što smo učili i onoga što treba znati”. Tvrde korice, 4. izdanje 228 stranica. Uključuje i poster hijerarhije orlanog pozicioniranja

  • 1 knjiga – „Knjiga za domaći zadatak” – na engleskom jeziku

Ako mišići ne rade uredno onda se ni funkcija mišića ne može promeniti. Stoga će klijenti bolje i brže napredovati ukoliko je u terapiju uključena cela porodica! Domaći rad najčešće uključuje nekoliko aktivnosti tokom dana za koje je potrebno par minuta te se tako postiže brži napredak u veštinama hranjenja i govora. Terapeutima ova knjiga omogućava da svaku aktivnost u obliku domaćeg rada daju detetu za rad kod kuće. Knjiga je napravljena u obliku fascikle iz koje se mogu vaditi stranice. Dizajnirana je za upotrebu sa knjigom “Oral Placement Therapy for Speech Clarity and Feeding” – Terapija oralnog pozicioniranja za jasnoću govora i hranjenje. Sadržaj uključuje: hijerarhiju duvanja duvaljki, hijerarhiju slamki, hijararhiju duvanjaa mehurića i druge aktivnosti oralnog pozicioniranja. 192 stranice

  •  1 horn set 

Uz pomoć Horn Seta podučavamo klijente osnovnim oralno-motornim veštinama u terapiji oralnog pozicioniranja. Uz pomoć hijerahije duvaljki podstičemo zatvaranje usana, abdominalno stupnjevanje, kontrolu vazdušne struje što je preduslov za poboljšanje velofaringealne funkcije i bolji izgovor glasova. U kombinaciji sa hijerarhijom slamki, ova tehnika je neprocenjiva za podsticanje povlačenje jezika. Takođe je korisna i za smanjenje ili zaustavljanje salivacije.

Set uključuje po jednu od svake duvaljke iz Talk Toolsove hijerarhije (boje su različite), jednu zamensku duvaljku i Talk Tools knjižica sa uputstvima na engleskom jeziku. NE prati u mašini za sudove.

  • 1 komplet slamčica

Jedna od osnovnih tehnika terapije oralnog poziioniranja (OPT) je terapija pijenja na slamčicu. Podstiče disocijaciju vilica, usana i jezika kroz 12 faza razvoja. Može se koristiti za podsticanje uvlačenja jezika, stupnjevanja i kontrolisanih pokreta jezika, zaokruživanje usana i drugih oralno-motorčkih veština. Ova aktivnost je zabavna za klijente, a terapeuti je cene zbog delotvornosti i pristupačnosti. Komplet uključuje jednu slamčicu svih nivoa (boje se mogu razlikovati), zamensku slamčicu #1, dva blokatora za usne i orginalnu knjižicu sa TalkTools uputstvima na engleskom jeziku. Slamčice se ne smeju prati u mašini za sudove.

  • 1 Spinner i Toothies;

Ovaj orginalan TalkTools®-ov proizvod je izvrstan za dijagnostiku senzo-motoričkih teškoća, podsticanje svesnosti usne šupljine i smanjenje „fiksiranja“. TalkTools terapeuti ga često upotrebljavaju kao senzoričku aktivnost koja prethodi terapiji u slučaju kad klijent ne toleriše pomagala unutar usne šupljine.

Kao dijagnostičko pomagalo može da pomogne u otkrivanju preosetljivosti, nedovoljne osetljivosti i taktilne odbrambenosti. Takođe, može da pomogne u otkrivanju uzroka koji ometaju uredno oralno pozicioniranje, hranjenje i govornu terapiju. Kao terapijsko pomagalo može da pomogne u poboljšanju odgovora na senzornu informaciju izvan i unutar usne šupljine.

• Dijagnostičko i terapijsko pomagalo za senzorni sistem

• uključuje 1 Spinnner, 20 Toothie sunđera i TalkTools knjižicu sa uputstvima za upotrebu – na engleskom jeziku

• 2 AAA baterije nisu uključene

  • 1 set od 2 blokova za zagriz

Nezaobilazno pomagalo u aktivnosti “Hijerarhija blokova za zagriz”. Blokovi za zagriz podstiču simetričnu snagu, stabilnost i gradaciju čeljusti u radu sa klijentima koji imaju slabost muskulature vilice, a koja se vidi prilikom produkcije glasova ili veština hranjenje (npr. smanjena mobilnost, klizanje ili otklon vilice). Kao i mnoga pomagala za Terapiju oralnog pozicioniranja koristi se za dijagnostikovanje i terapiju. Odlično za korišćenje u slučajevima dizartrije, apraksije i dispraksije.

• podstiče snagu vilice, stabilnost i hijerarhijsko kretanje

• uključuje dva seta od 6 blokova za zagriz i TalkTools knjižicu sa uputstvima za upotrebu

• Lako se čisti, izdržljivo, za višestruku upotrebu

• Tvrda površina s teksturom

36,000.00 RSD

Nema na zalihama