OPT (Terapija Oralnog Pozicioniranja) Program

Sku: 1596

2 in stock (can be backordered)

Ovaj komplet uključuje sve što vam je potrebno za implementaciju OPT aktivnosti koje se proučavaju u knjizi Talk Tools “Terapija oralnog pozicioniranja za jasnoću govora i hranjenje”. Ovaj set čine alati dizajnirani da unaprede govornu preciznost i hranjenje. Pomagala je nalaze u torbi koja je pogodna za terapeute u pokretu sa puno unutrašnjih i spoljašnjih džepova, naramenicom, pregradom za laptop i gornjim patent zatvaračem.

Uključuje:

 • 1 knjiga – „Terapija oralnog postavljanja za jasnoću govora i hranjenje“ na engleskom jeziku

Autorka knjige je Sara Rosenfeld-Johnson, MS, CCC-SLP osnivačica TalkTools-a. Ova knjiga je neophodna kliničarima i članovima porodice koji koriste Terapiju oralnog pozicioniranja (OPT). U Terapji oralnog pozicioniranja kombinuje se auditivna stimulacija, vizuelna stimulacija i taktilna stimulacija usta sa ciljem poboljšanja razumljivosti govora. Kako Sara kaže ova knjiga je “vodič koji nas vodi korak po korak i ispunjava prazninu između onoga što smo učili i onoga što treba znati”. Tvrde korice, 4. izdanje 228 stranica. Uključuje i poster hijerarhije orlanog pozicioniranja

 • 1 knjiga – „Knjiga za domaći zadatak” na engleskom jeziku

Ako mišići ne rade uredno onda se ni funkcija mišića ne može promeniti. Stoga će klijenti bolje i brže napredovati ukoliko je u terapiju uključena cela porodica! Domaći rad najčešće uključuje nekoliko aktivnosti tokom dana za koje je potrebno par minuta te se tako postiže brži napredak u veštinama hranjenja i govora. Terapeutima ova knjiga omogućava da svaku aktivnost u obliku domaćeg rada daju detetu za rad kod kuće. Knjiga je napravljena u obliku fascikle iz koje se mogu vaditi stranice. Dizajnirana je za upotrebu sa knjigom “Oral Placement Therapy for Speech Clarity and Feeding” – Terapija oralnog pozicioniranja za jasnoću govora i hranjenje. Sadržaj uključuje: hijerarhiju duvanja duvaljki, hijerarhiju slamki, hijararhiju duvanjaa mehurića i druge aktivnosti oralnog pozicioniranja. 192 stranice

 • 1 Horn set

Uz pomoć Horn Seta podučavamo klijente osnovnim oralno-motornim veštinama u terapiji oralnog pozicioniranja. Uz pomoć hijerahije duvaljki podstičemo zatvaranje usana, abdominalno stupnjevanje, kontrolu vazdušne struje što je preduslov za poboljšanje velofaringealne funkcije i bolji izgovor glasova. U kombinaciji sa hijerarhijom slamki, ova tehnika je neprocenjiva za podsticanje povlačenje jezika. Takođe je korisna i za smanjenje ili zaustavljanje salivacije. Set uključuje po jednu od svake duvaljke iz Talk Toolsove hijerarhije (boje su različite), jednu zamensku duvaljku i Talk Tools knjižica sa uputstvima na engleskom jeziku. NE prati u mašini za sudove.

 • 1 komplet slamčica

Jedna od osnovnih tehnika terapije oralnog poziioniranja (OPT) je terapija pijenja na slamčicu. Podstiče disocijaciju vilica, usana i jezika kroz 12 faza razvoja. Može se koristiti za podsticanje uvlačenja jezika, stupnjevanja i kontrolisanih pokreta jezika, zaokruživanje usana i drugih oralno-motorčkih veština. Ova aktivnost je zabavna za klijente, a terapeuti je cene zbog delotvornosti i pristupačnosti. Komplet uključuje jednu slamčicu svih nivoa (boje se mogu razlikovati), zamensku slamčicu #1, dva blokatora za usne i orginalnu knjižicu sa TalkTools uputstvima na engleskom jeziku. Slamčice se ne smeju prati u mašini za sudove.

 • 1 Bubble set

Jedna od najvažnijih aktivnosti u Terapiji oralnog pozicioniranja (OPT), hijerarhija duvanja balončica pooboljšava abdominalnu hijerarhiju, kontrolisani prolaz oralne vazdušne struje, zaokruživanje usana i povlačenje jezika. Ovim aktivnostima podučavamo klijente da koriste kontrolisanu, produženu vazdušnu struju što je osnov jasnog govora. Hijerarhija duvanja balončica, hijerarhija duvalica i hijerarhija slamčica su jako motivišuće i popularne kod klijenata, ali i logopeda. Set uključuje: 1 Bubble tuba, 1 Bubble tuba za punjenje, 1 Bubble meda, 1 Bubble meda punjenje, 3 Bubble slamčice, 1 lutku i Talk Tools knjižica s uputstvima.

 • 1 Spinner i Toothies

Ovaj orginalan TalkTools®-ov proizvod je izvrstan za dijagnostiku senzo-motoričkih teškoća, podsticanje svesnosti usne šupljine i smanjenje „fiksiranja“. TalkTools terapeuti ga često upotrebljavaju kao senzoričku aktivnost koja prethodi terapiji u slučaju kad klijent ne toleriše pomagala unutar usne šupljine. Kao dijagnostičko pomagalo može da pomogne u otkrivanju preosetljivosti, nedovoljne osetljivosti i taktilne odbrambenosti. Takođe, može da pomogne u otkrivanju uzroka koji ometaju uredno oralno pozicioniranje, hranjenje i govornu terapiju. Kao terapijsko pomagalo može da pomogne u poboljšanju odgovora na senzornu informaciju izvan i unutar usne šupljine. • Dijagnostičko i terapijsko pomagalo za senzorni sistem • uključuje 1 Spinnner, 20 Toothie sunđera i TalkTools knjižicu sa uputstvima za upotrebu – na engleskom jeziku • 2 AAA baterije nisu uključene

 • 1 set od 2 bloka za zagriz – Jaw Grading Bite Blocks

Nezaobilazno pomagalo u aktivnosti “Hijerarhija blokova za zagriz”. Blokovi za zagriz podstiču simetričnu snagu, stabilnost i gradaciju čeljusti u radu sa klijentima koji imaju slabost muskulature vilice, a koja se vidi prilikom produkcije glasova ili veština hranjenje (npr. smanjena mobilnost, klizanje ili otklon vilice). Kao i mnoga pomagala za Terapiju oralnog pozicioniranja koristi se za dijagnostikovanje i terapiju. Odlično za korišćenje u slučajevima dizartrije, apraksije i dispraksije. • podstiče snagu vilice, stabilnost i hijerarhijsko kretanje • uključuje dva seta od 6 blokova za zagriz i TalkTools knjižicu sa uputstvima za upotrebu  • Lako se čisti, izdržljivo, za višestruku upotrebu • Tvrda površina s teksturom

 • 1 set od 2 senzorna bloka za griženje – Sensory Friendly Bite Blocks

Izrazito korisno pomagalo koji podstiče simetričnu snagu, stabilnost i gradaciju za klijente sa slabom muskulatorom vilice koja se vidi za vreme produkcije glasova ili veština hranjenja (npr. smanjena mobilnost, klizanje ili otklon vilice). Kao i mnoga pomagala za Terapiju oralnog pozicioniranja koristi se za dijagnostikovanje i terapiju. Izvrsno za korišćenje u slučajevima dizartrije, apraksije i dispraksije. Neki klijenti preferiraju da zagrizu mekšu površinu prilikom izvođenja ovih vežbi. Senzorni blokovi za vilicu funkcionišu na isti način kao i crveni, samo su napravljeni od mekšeg, savitljivijeg materijala. • potiče snagu vilice, stabilnost, i kretnje po nivoima • Uključuje dva seta za od 6 blokova za zagriz i TalkTools knjižicu s uputstvima za upotrebu • Lako se čisti, izdržljivo, za višestruku upotrebu • mekana površina s teksturom

 • 1 set od 2 vežbe za vilice – TalkTools® Jaw Exerciser

Ovi alati su dizajnirani za klijente koji su završili Program na blokovima zagriza, program progresivnim cevima za zatvaranje vilice. Oni podučavaju stabilnost vilice i stepenovanje kroz kretanje i otpor. Vežbe za vilice treba koristiti čak i kada postoji prekomerno izbočenje jezika jer će se baviti povlačenjem jezika. Pogodni su i za one kojima je potreban dodatni taktilni ulaz.

Stabilnost i stepenovanje vilice su potrebni za jasnoću govora i veštine hranjenja
Uključuje set od dva nesastavljena vežbača za vilice i originalnu knjižicu sa uputstvima TalkTools
Napravljen od materijala odobrenih od strane FDA
Za višekratnu upotrebu, izdržljiv i lak za čišćenje

 • 1 set cevi za ugriz – Bite Tube Set

Četiri Bite Tubes (crveni, žuti, zeleni i ljubičasti) u ovom setu se koriste hijerarhijski za procenu i podsticanje snage, simetrije i gradacije vilice. Postignute veštine tada se mogu preneti u govorne vežbe za postizanje bolje govorne razumljivosti i u vežbe kojima učimo klijente kako da žvaću hranu. Bite Tubes se takođe mogu koristiti za stimulaciju tempomandibularnog zgloba kao alternativa škrgutanju zubima, sisanju palca, upotrebi dude i sl. Set sadrži: 1 Red Chewy Tube®,1 Yellow Chewy Tube®, 1 Purple Chewy i 1 Green Chewy i originalnu TalkTools knjižicu s uputsvima.

 • 1 set progresivnih tuba za zatvaranje vilice – Progressive Jaw Closure Tubes

Tube za vilicu su posebno efikasni za klijente s cerebralnom paralizom, traumatskim povredama mozga i za odrasle koji imaju ograničenu pokretljivost vilice zbog tretmana zračenjem. Ovaj set tuba (6 komada) osmišljen je tako da klijenti koji ne mogu na nalog da zatvore vilicu tokom hranjenja ili izgovora glasova, ponovo uče da zatvaraju vilkicu. Kad se koriste postepeno (po hijerarhiji), svaka tuba uči svesnom zatvaranju vilice i zaokruživanju usana koji su potrebni za pijenje na slamčicu i razvoj govora. Uključuje 6 čvrstih tuba i Talk Tools knjižicu sa uputstvima. Mogu se višestruko koristiti, trajne su i jednostavne za čišćenje.

 • 1 Pre-Hijerarhijska truba – Pre-Hierarchy Horn

Predhijerarhijski zvuk trube se isključuje i pri udisanju i pri izdisaju. U kombinaciji sa širokim otvorom za usta, ovaj alat pomaže veoma maloj deci i klijentima sa minimalnim protokom vazduha (takođe je za one koji ne mogu da duvaju u trubu). Uputstva uključuju kako da naučite svog klijenta da koristi voljnu kontrolu oralnog protoka vazduha za duvanje kao deo imitacije fonema. Boje mogu varirati. Uputstva uključena.

 • 1 Senzorni jastučici – Sensori Bean Bag Kit

TalkTools® senzorni jastučići su dizajnirani da pruže masažu lica i da izlažu klijente raznim teksturama na zabavan, bezbedan način. Trebalo bi da budu uključeni u vaš program pre hranjenja (pogledajte kurs „Terapija hranjenja: Senzorno-motorni pristup“). Ovi zabavni i bezbedni alati mogu se koristiti sa klijentima sa hiposenzitivnošću (nedovoljan odgovor) ili preosetljivošću (hipersenzitivnošću) na dodir/teksturu na licu, kao i sa klijentima koji nemaju adekvatnu simetriju lica ili orijentaciju. Zabavan i siguran način da se koristi na klijentima sa taktilno-odbrambenim ponašanjem, hiposenzitivnošću ili preosetljivošću. Pomaže da se normalizuje senzorna svest. Uključuje 4 para senzori jastučića u različitim teksturama (svilenkasta, kvrgava, krznena, oštra) i TalkTools originalna knjižica sa uputstvima.

 • 1 Originalni medved – TalkTools® Honey Bear

Honey Bear je orginalan TalkTools proizvod koji omogućuje kontrolu protoka tečnosti i uči decu kako da piju na slamčicu. Koriste ga logopedi i terapeuti širom sveta za podučavanje zaokruživanja usana, uvlačenja jezika i drugih oralno-motoričkih veština. Može se takođe koristiit za prelaz sa hranjenjenja na flašicu na pijenje iz čaše. Fleksibilna slamka i telo ove flašice čine je savšenim alatom za odvikavanje deteta od flašice ili čaše sa kljunom. Sadrži nepropusni poklopac. Ne preporučuje se pranje u sudomašini niti korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.

Uključuje jednu zamensku slamčicu i orginalnu knjžicu sa uputstvima.

 • 1 Čaša sa udubljenim poklopcem – Recessed Lid Cup

Pogodna je za klijente svih uzrasta. Recessed Lid Cup je terapijska alternativa čašama sa kljunom. Ima dve ručke kako bi ruke bile u središnjoj liniji i kako bi se podstaklo samostalno hranjenje. Uključena su dva poklopca. Udubljeni poklopac ima dve male rupe koji podstiču uvlačenje jezika i zatvaranje usana bez zabacivanja glave i vrata. Drugi poklopac ima jednu veću rupu za postavljanje slamčice. Napomena: Ne prati u sudomašini. Bez olova, ftalata i BPA.

 • 1 kutija od 50 aromatizovanih špatula za jezik – Flavored Tongue Depressor (box of 50)

Depresori jezika se mogu koristiti za zatvaranja usana, disanja na nos i kontrolu pljuvačke. Dostupan u boji jagode, grožđa ili trešnje.

 • 1 Program: dugme – TalkTools Button Pull Program

Ovaj program se koristi u Terapiji oralnog pozicioniranja kada je prisutna salivacija, interedntalne protruzije jezika zbog slabosti usana. Ovim vežbama se takođe jačaju mišići oko usana kao preduslov za pravilan izgovor glasova /o, u, š, č, ć, đ, dž/

 • 1 set alata za lateralizaciju i podizanje vrha jezika – Tongue Tip Lateralization & Elevation Tools

Ovi izvanredni alati podučavaju lateralizaciju, podizanje i spuštanje vrha jezika za poboljšane veštine hranjenja i jasnoće govora. Dizajnom pomažu uspostavljanje stabilnosti vilice u svrhu olakšavanja kretnji vrha jezika nezavisnih od vilice. Takođe mogu se koristiti kako bi se poboljšala fascijalna ograničenja povezana sa frenulumom, ali ga ne mogu rastegnuti. • Učenje kretanja vrha jezika koja je nezavisna od vilice • Pomagala se koriste u koracima #3 i #4 u hijerarhiji odvajanja jezika od vilice • Pogodno za decu i odrasle • Uključuje set od 2 pomagala i TalkTools knjižicu sa uputstvima za upotrebu

 • 1 set tuba – Duration Tubes

Dužina i izdržljivost izdaha ključne su komponente govora, budući da nam omogućavaju kontinuiranu vokalizaciju ili verbalizaciju na jednom izdahu. Na to je važno da se usmerimo ako radimo na poboljšanju oralne vazdušne struje uz pomoć aktivnosti opisanih u “OPT for Speech clarity and feeding”. Cijevima za duvanje podstičemo predveštine potrebne za hijerarhiju duvaljki, hijerarhiju duvanja balončica i duvanje sveća. U ovim aktivnostima klijent postepeno treba da koristi sve veću snagu i izdržljivost vazdušnee struje. Cevi za duvanje omogućavaju vizuelni stimulus kako bi klijent produžio i bolje kontrolisao izdah.

Uključuje 3 cevi za duvanje (mogu biti različitih boja), 3 nastavka za usta, 3 plastične loptice, 3 pufnaste loptice i Talk Tools knjižicu sa uputstvima

 • 1 mini ogledalo sa futrolom – Mini Mirror

Mini ogledalo se može koristiti za razne aktivnosti. Držite ga ispred nosa ili usta vašeg klijenta da biste pružili vizuelni znak za oralni i nazalni protok vazduha.

Podloga od brušenog nerđajućeg čelika
Polirana završna obrada ogledala
Mekano, izdržljivo kućište od kože (kućište služi kao ručka za ogledalo)
Dimenzije: 2″ x 3″

 • 1 ručna lutka – Puppet Set

Odličan motivator tokom terapijskih sesija, ove lutke od frotira se prodaju u pakovanju od 5 različitih lutaka. Odlično za upotrebu sa TalkTools Bubble Hierarchi i lako se čisti.

 • 1 organizovana torba

86,700.00 RSD

2 na zalihama (can be backordered)

Quantity: