Login

Ana Raca, logoped

Ana Raca, logoped, RBT tehničar.
Završila je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu. Radno je angažovana u odeljenju Logomedica Vračar. Od decembra 2022. godine registrovani je bihejvioralni tehničar.
Član je Srpske logopedske asocijacije.

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.