Login

Asist. Tamara Bulić, doktorand

Profesionalna karijera


 • 2021. do danas Akademija za humani razvoj (Visoka škola socijalnog rada) u zvanju asistenta
 • 2019. do danas Logomedica doo

Obrazovanje


 • 2020. godine do danas je doktorand Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu
 • 2019 – 2020 Master studije na Visokoj školi socijalnog rada, smer logopedija. Master rad pod naslovom „Učestalost govorno jezičkih poremećaja kod dece u odnosu na pol”. Prosek ocena 9.6.
 • 2014 – 2019 upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, smer logopedija, 2018. godine prelazi na Visoku školu socijalnog rada gde dobija zvanje diplomirani logoped.
 • Medicinska škola – Zrenjanin

Ostalo


 • Registrovani bihejvioralni tehničar (RBT)
 • Sertifikovana za I Nivo Talk Tools edukacija: Terapija oralnog pozicioniranja – 3 – Part Treatment for OPT (Oral Placement Therapy) i Procenu i planiranje individualnog tretmana – TalkTools Approved Provider ASHA – American Speech-Language-Hearing Association and AOTA – American Occupational Therapy Association
 • Sertifikovana je za primenu logopedskih instrumenata: Digitalni signalni procesor – Digitalni logopedski set, logopedske sonde, logofon.
 • Učesnik brojnih međunarodnih i nacionalnih skupova i konferencija
 • Učesnik projekta standardizacije prvih logopedskih instrumenata na srpskom jeziku – Reynell i Predčip
 • Član Srpske logopedske asocijacije
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.