Login

Asist. Tamara Trivković, doktorand

Profesionalna karijera


  • 2021 do danas Visoka škola socijalnog rada u zvanju asistenta
  • 2019 do danas Logomedica doo

Obrazovanje


  • 2020 – Doktorand Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu
  • 2019-2020 Master studije na Visokoj školi socijalnog rada, smer logopedija. Master rad pod naslovom „Učestalost govorno jezičkih poremećaja kod dece u odnosu na pol”. Prosek ocena 9.6.
  • 2014 – 2019 upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, smer logopedija, 2018. godine prelazi na Visoku školu socijalnog rada gde dobija zvanje diplomirani logoped. Prosek ocena 9.33
  • Medicinska škola – Zrenjanin

Ostalo


  • Sertifikovana je za primenu logopedskih instrumenata: Digitalni signalni procesor – Digitalni logopedski set, logopedske sonde, logofon.
  • Učesnik brojnih međunarodnih i nacionalnih skupova i konferencija
  • Učesnik projekta standardizacije prvih logopedskih instrumenata na srpskom jeziku – Reynell i Predčip
  • Član Srpske logopedske asocijacije
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.