Login

Dizartrija

ŠTA JE DIZARTRIJA?

Dizartrija je neurogeni poremećaj govora u čijoj su osnovi smetnje u mišićnoj kontroli prouzrokovane blagim oštećenjem centralnog nervnog sistema. Dizartrija se najčešće se javlja u sklopu kliničke slike afazičnog sindroma, dečije cerebralne paralize, parkinsonove bolesti, amiotrofične lateralne skleroze itd.

KAKO SE ISPOLJAVA?

Dizartriju karakterišu smanjena pokretljivost, koordinacija i preciznost oralne muskulature koja dovodi do smanjene razumljivosti govora. Takođe, dizartrija može zahvatiti i samo pojedine organe govornog aparata (pareza jezika, dela nepca, usne itd.). Kod dizartrije motorno planiranje govornog pokreta je očuvano.

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?

Dizartriju dijagnostikuje logoped ispitivanjem funkcionalnosti pokreta govornih organa koja uključuje pokretljivost, agilnost, preciznost, stabilnost, izdržljivost itd.

KAKO SE LEČI?

U tretmanu dizartrije primenjuju se vežbe za postizanje funkcionalnosti pokreta govornih organa, pokretljivost govornih organa, pravilnog govornog disanja, ritma i tempa govora i intonacije. Primena TalkTools alata sporovid se radi korekcije položaja vilice, čina žvakanja, mišića usana i mišića jezika.Roditelj se paralelno obučava za praktično izvođenje aktuelnih modela neposrednim prisustvom.

Tretmani se sprovode individualno (2-3 puta nedeljno).

 Copyright by N. Milošević

Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.