Login

Terapija muzikom SIT

Slušni integracioni trening (SIT) predstavlja vid muzikoterapije. SIT je koristan svoj deci sa smetnjama u razvoju kao što je autizam, intelektualna ometenost, oštećenja sluha, ADD/ADHD, disleksija, smetnje u učenju i slično. Takođe, SIT je koristan i svoj ostaloj deci i odraslim osobama bez obzira da li imaju neke poteškoće, zdravstvene probleme ili bolesti, probleme u emocionalno-socijalnoj sferi ili jednostavno žele koristiti SIT za poboljšanje svoga opšteg zdravlja i zadovoljstva.

SIT mogu koristiti roditelji dece s teškoćama u razvoju (dobija se detaljan priručnik sa uputstvima).

SIT koriste i stručnjaci – profesionalni terapeuti (logoped, rehabilitator, psiholog, pedagog, vaspitač).

SIT nije isto što i muzičko obrazovanje i njegov primarni cilj nije podizanje muzičke kulture ili edukacija iz poznavanja klasične ili popularne muzike. Korisnik SIT-a ne mora poznavati muzički opus Mozarta ili nekog drugog kompozitora da bi koristio ovu vrstu terapije. Bez obzira da li neko voli ili ne voli, razume ili ne razume, sluša ili ne sluša klasičnu ili pop muziku, učinak slušnog treninga biće pozitivan. Jednostavno, treba se samo prepustiti zvuku, bez napora, a rezultati će doći sami. SIT ne traži aktivno slušanje muzike a za vreme slušnog treninga može se obavljati bilo koji tihi posao kao npr. crtanje, čitanje, sastavljati slagalice, rešavati matematičke zadatke, igrati se ili jednostavno odmarati.

Muzika koja se koristi u slušnom integracijskom treningu pažljivo je odabrana i zvučno (akustički) dodatno obrađena i modifikovana, te više nije identična sa originalnim muzičkim delom. Stoga se ona isključivo može koristiti u terapijske svrhe, a ne kao muzički materijal za javno reprodukovanje.


Do sada je o uspešnosti terapije napisano, prezentovano ili objavljeno najmanje desetak naučno-istraživačkih radova koji su evaluirali uspešnost terapije. Rezultati sprovedenih istraživanja pokazali su da SIT zaista pomaže u razvoju različitih sposobnosti dece. Navodimo neke od pozitivnih učinaka primene SIT-a:

 • bolja socijalizacija,
 • dobijene su primerenije emocionalne reakcije,
 • poboljšane su kognitivne i perceptivne sposobnosti,
 • poboljšana pažnja i interes,
 • poboljšan muzički sluh i slušno procesiranje,
 • poboljšana motorička spretnost,
 • bolja lateralizacija,
 • bolje komunikativne sposobnosti, jezičke sposobnosti, govor i čitanje,
 • bolje matematičke sposobnosti,
 • poboljšana briga o sebi.

Pozitivni efekti utvrđeni su kod dece sa:

  • pervazivnim razvojnim poremećajima / spektar autističkih poremećaja,
  • neurorazvojnim teškoćama (cerebralna paraliza),
  • intelektualnom ometenošću,
  • Down sindromom,
  • ADHD,
  • teškoćama učenja,
  • disleksijom,
  • kod učenika redovne škole koji se školuju po prilagođenom programu,
 • kod učenika redovne škole koji nemaju nikakvih teškoća.

Sadržaj kompleta

Novi SIT komplet za roditelje sadrži:

 • 4 audio CD-a sa muzikom,
 • priručnik s detaljnim uputstvima,
 • evaluacijski upitnici za procenu napretka u terapiji.

Cena kompleta: 18.000,00 RSD Tekst je preuzet sa sajta www.taracentar.hr Centar Logomedika vrši distribuciju Slušnog integracionog treninga.

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.