Login

SERTIFIKOVANI SEMINAR: Uvod u ABA tretman

VREME: 31.5-1.6.2019. godine
MESTO: Logomedica – Radoslava Grujića 23.

CILJ: informisanje o naučnim osnovama i principima Primenjene analize ponašanja, upoznavanje sa osnovnim metodama u okviru ABA tretmana i obuka za primenu tehnika koje se korise za efikasno prevazilaženje problema u ponašanju i učenju novih veština.
Sadržaj seminara:

Učesnici seminara biće u prilici da se po prvi put na srpskom jeziku upoznaju sa:

Osnovnim principima i operacijama ABA terapije
Načinima procene ponašanja i funkcijama ponašanja
Zakonima i načinima primene nagrade i kazne
Merenjem ponašanja
Načinima prikupljanja i obrade podataka
Metodama učenja novih veština i tehnikama prevazilaženja problema u ponašanju
Ko su bihejvioralni analitičari i kako postati bihejvioralni analitičar
Predavači: Aleksandra Pjanovic, MA PBA, BCBA
Bojana Drobnjak, M.Sc. logoped

SERTIFIKOVANA OBUKA: PRIMENA DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA

Generalno zastupanje, edukacija i distribucija logopedskih instrumenata u Republici Srbiji u saradnji sa Tara Centar doo Zagreb

 

Disfagije

I stepen edukacije obuhvata

  1. znanja iz oblasti anatomije i fiziologije potrebna za poznavanje normalne funkcije gutanja
  2. detekciju znakova i simptoma disfagije
  3. indikacije za dodatne lekarske procedure
  4. znanja o oboljenjima koja uključuju disfagiju protokol za disfagije
  5. primenu logopedskih instrumenata u tretmanu disfagija
  6. kompenzatorne tehnike
  7. edukaciju članova porodice/staratelja o disfagiji
  8. značaj kvaliteta života u odnosu na poremećaje gutanja

OBUKA: TERAPIJA ORALNOG POZICIONIRANJA – NIVO 1 Prvi Deo

 

utorak, 07.05. i sreda, 08.05.2024.

Ova početna radionica predstavlja uvod u terapiju oralnog pozicioniranja (OPT) stoga je osnov TalkTools edukacije i integrisana je u sve TalkTools radionice. OPT je vrsta oralno-motorne terapije kojoj su cilj specifični pokreti potrebni za govor i hranjenje.  “3 dela” OPT terapije su: auditivni i vizuelni senzorni sistemi KOMBINOVANI sa taktilnim  i proprioceptivnim senzornim sistemima. Tokom TalkTools edukacije naučićete kako se kroz jedinstven, hijerarhijski pristup OPT-a, usmeren na merljive rezultate može pomoći klijentima svih uzrasta i teškoća.

KLIKNITE LINK ZA PRIJAVU

Više informacija

OBUKA: PROCENA I PLANIRANJE INDIVIDUALNOG TRETMANA – NIVO 1 Drugi Deo

 

10 i 11. Maj 2024.

Naučite kako da sprovedete TalkTools® procenu za klijente koji imaju senzorne teškoće, teškoće hranjenja i/ili teškoće izgovora sledeći hijerarhijske principe koje je osmislila Sara Rosenfeld Johnson, a koje ste naučili na radionici „ 3 – dela tretmana Terapije oralnog pozicioniranja (OPT) “. U ovoj radionici vodićemo vas, korak po korak, kroz proces procene klijenata sa teškoćama oralnog pozicioniranja različite dobi i teškoća. Učesnicima će biti prezentovani video snimci i tretman koji sledi nakon procene. Učesnici će naučiti kako da identifikuju oralno-motoričke deficite koji utiču na produkciju glasova.

PRIJAVA

Više informacija

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.