Login

SERTIFIKOVANI SEMINAR: Uvod u ABA tretman

VREME: 31.5-1.6.2019. godine
MESTO: Logomedica – Radoslava Grujića 23.

CILJ: informisanje o naučnim osnovama i principima Primenjene analize ponašanja, upoznavanje sa osnovnim metodama u okviru ABA tretmana i obuka za primenu tehnika koje se korise za efikasno prevazilaženje problema u ponašanju i učenju novih veština.
Sadržaj seminara:

Učesnici seminara biće u prilici da se po prvi put na srpskom jeziku upoznaju sa:

Osnovnim principima i operacijama ABA terapije
Načinima procene ponašanja i funkcijama ponašanja
Zakonima i načinima primene nagrade i kazne
Merenjem ponašanja
Načinima prikupljanja i obrade podataka
Metodama učenja novih veština i tehnikama prevazilaženja problema u ponašanju
Ko su bihejvioralni analitičari i kako postati bihejvioralni analitičar
Predavači: Aleksandra Pjanovic, MA PBA, BCBA
Bojana Drobnjak, M.Sc. logoped

SERTIFIKOVANA OBUKA: PRIMENA DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA

Generalno zastupanje, edukacija i distribucija logopedskih instrumenata u Republici Srbiji u saradnji sa Tara Centar doo Zagreb

 

Disfagije

I stepen edukacije obuhvata

  1. znanja iz oblasti anatomije i fiziologije potrebna za poznavanje normalne funkcije gutanja
  2. detekciju znakova i simptoma disfagije
  3. indikacije za dodatne lekarske procedure
  4. znanja o oboljenjima koja uključuju disfagiju protokol za disfagije
  5. primenu logopedskih instrumenata u tretmanu disfagija
  6. kompenzatorne tehnike
  7. edukaciju članova porodice/staratelja o disfagiji
  8. značaj kvaliteta života u odnosu na poremećaje gutanja
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.