Login

TEST PSP-1

Test – PSP-1 (Poremećaj slušnog procesiranja – 1) autora Prof.dr Mladena Hedjevera namenjen je za ispitivanje i otkrivanje poremećaja slušnog procesiranja (PSP) i standardizovan je za uzrast od 5,5 do 11,5 godina. Predviđeno trajanje testiranja iznosi 30 minuta. Test se sastoji od četiri subtesta: Test filtriranog govora, Test govora u buci, Dihotički test reči i Dihotički test rečenica.

Test – PSP-1 (Poremećaj slušnog procesiranja – 1) autora Prof.dr Mladena Hedjevera namenjen je za ispitivanje i otkrivanje poremećaja slušnog procesiranja (PSP) i standardizovan je za uzrast od 5,5 do 11,5 godina.

Predviđeno trajanje testiranja iznosi 30 minuta.

Test se sastoji od četiri subtesta: Test filtriranog govora, Test govora u buci, Dihotički test reči i Dihotički test rečenica.

Test – PSP-1 za sada je prvi i jedini test koji omogućava otkrivanje i dijagnostikovanje poremećaja slušnog procesiranja. Namenjen je logopedima i audio-rehabilitatorima (Heđever, 2011). U prva tri testa korišćene su samo jednosložne reči koje su poznate dečijem uzrastu (predškolskom i osnovnoškolskom) a identične su u različitim jezicima (hrvatski, srpski, bošnjački i crnogorski). Upravo ovaj izbor reči i rečenica napravljen je s ciljem da se ovaj test može primeniti i evaluirati kod dece kojima je maternji jezik jedan od navedenih.

Ova grupa testova zasniva se na jednostavnom ponavljanju zadatih stimulusa (reči ili rečenica) a od ispitanika se ne traži semantičko razumevanje zadataka niti njihovo fonetsko/fonološko razlikovanje. Od deteta se ne traži prepoznavanje reči ili njegovog značenja niti sposobnost zaključivanja da li je nešto što je rečeno bilo isto ili različito. Stoga se za ove testove može reći da oni ispituju primarnu percepciju i slušno procesiranje na „pre-kognitivnom“ nivou.

Test filtriranih reči namenjen je proceni sposobnosti prepoznavanja reči smanjenog inteligibiliteta, odnosno sposobnosti razumevanja distorzovanog govora. Ispitivanje se sprovodi tako što se ispitaniku monoauralno prezentuje serija filtriranih reči (niskopropusni filter sa graničnom frekvencijom na 1 kHz i strminom gušenja od 32 dB/okt.). Test se sprovodi za svako uvo posebno te se sastoji od dve liste koje sadrže 17 fonološki i frekvencijski ujednačenih reči za oba uva. Ova vrsta testa smatra se jednom od najstarijih metoda za ispitivanje slušnog procesiranja.

Test govora u buci ispituje sposobnost deteta da prepozna reči i govor u otežanim uslovima slušanja stoga se kao stimulus koriste reči predstavljene uz pozadinski šum, odnosno ljudski žamor velike grupe ljudi. Takođe se prezentuje monoauralno te se sastoji od dve liste koje sadrže 14 fonološki i frekvencijski ujednačenih reči. Slabiji rezultati postignuti na ovom testu mogu ukazivati na sporije sazrevanje auditornog sistema ali i na druge ne-auditorne teškoće. Deca s ovim teškoćama teže razumeju govor u bučnom okruženju i u prostorijama s pojačanim odjekom (reverberacijom) a to je upravo vrlo česta pojava u školskim učionicama.

Dihotički test reči služi za procenu funkcija neuroloških veza auditivnog sistema, odnosno njime se može proceniti nivo maturacije, dominantnost uva te može uputiti na oštećenje slušnih puteva u središnjem nervnom sistemu. Oštećena interakcija između dva uha detektovana je kao važna komponenta PSP. Ovakva viđenja bazirana su pretežno na studijama dihotičkog slušanja – prezentovan stimulus različitih akustičkih signala na oba uha (Keith, 2009). Test se sprovodi na način da se binauralno prezentuju dve različite reči u isto vreme. Od ispitanika se traži da ponovi reč koju je čuo u jednom uvu, a zatim reč koju je čuo u drugom uvu. U drugom delu testa traži se od ispitanika da zameni redosled davanja odgovora (sada mora prvo ponoviti reč iz levog pa zatim iz desnog uha).Test se sastoji od 15 parova reči za svako uvo koji su izjednačeni po vremenskom trajanju i početku reprodukcije. Slabiji rezultati na ovom testu mogu ukazivati na zakasneli razvoj i maturaciju centralnog nervnog sistema, neurološke smetnje pa čak i oštećenja slušnih puteva u centralnom nervnom sistemu. Abnormalni rezultati na ovom testu ukazuju na široki raspon poteškoća poput poremećaja slušnog procesiranja, jezičkih teškoća, teškoća u učenju i disleksije.

Dihotički test rečenica ispituje sposobnost usmeravanja slušne pažnje na jedno uvo uz istovremeno ignorisanje slušnog podražaja na drugom uhu. Ispitivanje se sprovodi na način da se prezentuju binauralno dve različite rečenice te se od ispitanika traži da ponovi samo jednu rečenicu koju je čuo u zadatom uvu. Test se sastoji od 10 parova rečenica za svako uvo koji su izjednačeni po vremenskom trajanju i početku reprodukcije (Heđever, 2011).

Logomedica instrumenti doo ekskluzivni je zastupnik za distribuciju, prodaju i obuku testa PSP-1.

Test PSP-1 sadrži:

  • CD
  • Priručnik uputstva
  • Plastificirane tablice sa normama
  • listovi za odgovore

Cena testa: 36.000,00 RSD

kontakt E-mail: instrumenti@logomedica.rs; kontakt telefoni: 065 225 2220, 011 411 433 7

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.