Login

GOVORNI POREMEĆAJI KOD DECE:

  1. Dislalija
  2. Orofacijalni miofunkcionalni poremećaji
  3. Dizartrija
  4. Razvojna govorna apraksija
  5. Mucanje

.

JEZIČKI POREMEĆAJI KOD DECE:

  1. Specifični jezički poremećaj (Disfazija) uključujući i fonološke poremećaje
  2. Disleksija
  3. Afazija
  4.  Bilingvizam

.

BIOLOŠKI RAZVOJNI POREMEĆAJI:

  1. Poremećaj pažnje ADHD
  2. Autizam
  3. Rascep usne i nepca
  4. Cerebralna paraliza
  5. Intelektualna ometenost
  6. Sindromi

 


„RIZIKO DECA“ za pojavu poremećaja govora i jezika

Biološki faktori rizika:

    1. nedonešenost (manje od 37 gestacijskih nedelja);
    2. prenesenost (preko 42 gestacijske nedelje);
    3. perinatalna asfiksija;
    4. intrakranijalno krvarenje ili edem;
    5. hiperbilirubinemija (preko 200mmol/l);
    6. nizak Apgar skor (5 ili manje);
    7. hipoglikemija (ispod 1,65 mmol/l);
    8. konvulzije, apnoične ili cijanotične krize;
    9. neonatalna sepsa, meningoencefalitis;
    10. dijabet majke (manifestni ili latentni);
    11. epilepsija ili EPH gestoza majke (pre-eklampsija);
    12. intrauterine infekcije ploda (toksoplazmoza, rubeola, Citomegalovirus, listerioza, AIDS,itd.);
    13. genetska oboljenja (hromozomalna ili metabolička);
    14. senzomotorna ometenost uočena u prvoj godini života (gluvoća, slepilo, motorna ili mentalna ometenost).

Psihološki faktori rizika:

    1. Mentalna oboljenja u porodici: (šizofrenija, manično-depresivna psihoza, puerperalna psihoza, postpartalna depresija).

Poremećaji ličnosti ili ponašanja u porodici:

    1. alkoholizam
    2. narkomanija
    3. delinkvencija, prostitucija
    4. agresivno ponašanje

Prekid ili lišavanje ranih emocionalnih odnosa:

    1. smrt u porodici naročito smrt majke
    2. česta rana odvajanja zbog hospitalizacije ili bilo kod drugog razloga
    3. zlostavljana ili zanemarivana deca i napuštena deca

Porodični i socijalni faktori rizika:

    1. Samohrana majka, razvod roditelja, usvojena deca
    2. teške hronične ili terminalne bolesti roditelja
    3. loši socio-ekonomski uslovi života
    4. kulturna deprivacija porodice (nepismenost, imigracija)
    5. elementarne i od ljudi izaazvane katastrofe (zemljotres, poplava, rat, izbeglištvo).

 

 


LogoMedica_02

Autorska prava

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.