Login

Rascep

ŠTA JE RASCEP USANA I NEPCA?


 

Rascep usne i nepca posledica je nesrastanja maksilarnih sa nazofrontalnim procesusom. Nastaje između 4. i 12. nedelje intrauterinog života.

Uzrok rascepa usana i nepca je multifaktorski (genetski faktori, virusne infekcije, lekovi, pušenje, stres itd.)

Rascepi gornje usne i nepca smatraju se jednim od najčešćih urođenih deformiteta. U našoj zemlji se na 750 do 1000 novorođene dece rodi jedno dete sa nekom vrstom rascepa. Istraživanja su pokazala da se rascepi usne i nepca češće javljaju kod dečaka, u odnosu 2:1, dok su kod devojčica češće izolovani rascepi palatuma.

KAKO SE ISPOLJAVA?


Postoji više podela rascepa u zavisnosti od zahvaćenosti regije.

Rascepi primarnog nepca su rascepi koji obuhvataju usnu, alveolarni nastavak i deo tvrdog nepca do foramena incizivuma. Rascepi sekundarnog nepca su rascepi iza foramena incizivuma, a mogu obuhvatati meko ili meko i tvrdo nepce. Rascep usne (cheiloshisis), rascep usne i alveolarnog nastavka (cheilognathoshisis) spadaju u rascepe primarnog nepca.

Rascep mekog nepca (veloshisis), rascep mekog i tvrdog nepca (palatoshisis) spadaju u rascepe sekundarnog nepca. Rascep usne, alveolarnog nastavka i nepca (cheilognathopalatoshisis) spada u rascepe primarnog i sekundarnog nepca. Submukozni rascepi i velofaringealna inkopentencija.

Poremećaji glasa i govora su česta pojava kod osoba sa rascepom nepca. Svi glasovi imaju nazal prizvuk. Takav govor je relativno slabo razumljiv, a posledica je nefunkcionisanja velofaringealne valvule (koju čine: meko nepce, nepčani lukovi i gornji konstriktor ždrela – Pasavantov nabor). Prilikom normalne fonacije meko nepce se odiže i svojim zadnjim rubom ostvaruje kontakt sa zadnjim zidom ždrela. Pri tome ono odvaja nazofarinks od orofarinks, a vazdušnu struju i zvuk upravlja kroz usnu duplju prema spoljašnjoj sredini. Kod osoba sa rascepom mekog nepca ili ako je posle palatoplastike meko nepce ostalo kratko i/ili slabo pomično, onda odvajanje nazofarinksa od orofarinksa nije potpuno, zbog čega nastaje velofaringealna insuficijencija. Pri velofaringealnoj insuficijenciji vazduh prolazi kroz nos, a glas i govor dobijaju unjkav, nazalan prizvuk. Ovaj poremećaj se naziva rhinolalia aperta. (M. Gavrić).

 

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?


Iako nastaje između 4. i 12. nedelje intrauterinog života, uglavnom se, ako je izolovan, dijagnostikuje po rođenju. Blaži oblici rascepa, poput rascepa mekog nepca i resice dijagnostikuje se nešto kasnije.

 


KAKO SE LEČI? (Logopedske terapijske procedure)


Rascepi usne leče se operativno u periodu od prvog do trećeg meseca. Operacija nepca izvodi se na uzrastu od devet do dvanaest meseci. Operacijom se eliminiše rascep ali ne i njegove posledice na govorni razvoj deteta. S toga je upućivanje kod logopeda i logopedski tretman obavezan s ciljem uspostavljanja pravilne glasovne i govorne strukture deteta!

Terapijske procedure za unjkav govor (rinilalija) obuhvataju:

  1. Opšte stimulativne tretninge uz savetovanje roditelja o oralnoj higijeni;
  2. Demonstriranje pravilnih modela logomotorike; logopedska masaža perifernog artikulacijskog aparata (jezik, obraz, usne);
  3. Demonstriranje pravilnih modela izgovora glasa koji se koriguje uz auditivnu stimulaciju;
  4. Auditivna stimulacija za glas putem selektivniog ili digitalnog filterskog amplifikatora uz razvijanje sposobnosti diskriminacije i diferencijacije;
  5. Auditivna stimulacija za reč, diskurs; razvijanje aktivne leksike i formiranje pravilnih sintaksičkih iskaza;
  6. Stabilizacija i aktivna upotreba pravilnog glasa u reči, rečenicima i spontanom govoru.

  Copyright by N.Milošević & D.Čausevac

Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.