Login

BIOFEEDBACK I NEUROFEEDBACK tretman

Godinama unazad prepoznajemo potrebu za adekvatnim tehnološkim pristupom u tretiranju kognitivnih sposobnosti. Uvođenjem biofidbek i neurofidbek tretmana u Logomediku stvorili smo kompletne uslove za podsticanje kognitivnih veština posebno kada su pojedine u deficitu. Odavno znamo da tehnologija u kognitivno-bihejvioralnim potrebama podrazumeva napredak i brže „popravljanje“ veština čija aktivacija uključuje mnoštvo drugih sposobnosti. Npr. kada pišemo mi ne pokrećemo samo ruku koja upravlja olovkom – mi se u datom trenutku angažujemo i vizuelno, jezički, usmeravamo pažnju, aktiviramo pamćenje, taktilnu propriocepciju i mnoge veštine a ukoliko je u pitanju diktat i auditivne. U toku tretmana poremećaja čitanja i pisanja obično se usmeravamo samo na motorne ili samo na jezičke modalitete jer bez tehnologije ne možemo delovati integrisano. Stoga, ponosno vam predstavljamo Neurofidbek i Biofidbek!

Šta je neurofeedback?

Neurofeedback je samo jedan deo šireg tretmana koji se ostvaruje pomoću Biofidbek uređaja. Neurofidbek ili EEG biofidbek ili neuroterapija ili trening mozga je pomoćna terapija koja se koristi kao metod za samoregulaciju sopstvene moždane aktivnosti kako bi se direktno izmenili osnovni neuronski mehanizmi kognicije i ponašanja. Ovom tehnikom meri se aktivnost moždanih talasa klijenta što je koristan pogled u misao osoba koje pate od različitih problema sa pažnjom i drugim mentalnim procesima. Primenom ovog uređaja dobijaju se informacije u realnom vremenu o EEG aktivnosti i omogućava se korisniku da promeni svoje osobine moždanih talasa pomažući mozgu da nauči da se reorganizuje i uslovljavajući mozak da bolje funkcioniše.

 

Osim što se koristi kao terapijsko sredstvo – primenjuje se i kao metoda za kognitivno poboljšanje zdravih osoba.

Zasniva se na merenju moždane aktivnosti i proizvodnji signala koji su usmereni na pomoć, poboljšanje ili popravljanje kognitivnih i senzo-motornih funkcija.

Obično se električna aktivnost iz mozga prikuplja pomoću senzora postavljenih na kožu glave pomoću elektroencefalografije (EEG), a povratne informacije se prikazuju pomoću video ekrana ili zvuka.

Kada se primenjuje?

Primenjuje se kada moždani talasa ne rade zajedno u savršenom balansu. Neurofeedback trening je jedan od načina da se taj balans ponovo uspostavi ili izgradi.

Kako se primenjuje?

Pre započinjanja tretmana prvo se mapira mozak kroz kvalitativni EEG (qEEG). To nam omogućava da uvidimo specifična područja mozga koja nisu usklađena. Tokom tretmana postavljeni senzori na ciljana područja glave pokazaće trenutno stanje ali i dati poređenje kako bi on zapravo trebao da funkcioniše. Cilj treninga je reedukacija mozga kako bi napravio dobrovoljne promene putem kompjuterizovanih grafičkih prikaza i/ili zvučnih signala koji izazivaju mozak da funkcioniše efikasnije. U toku tretmana klijent je u stanju da prati svoju moždanu aktivnost na monitoru i to predstavljenu kroz video igricu. Stoga je ovaj oblik tretmana posebno primenljiv na ranom uzrastu.

 

Primena je potpuno bezbolna, neinvazivna i bez detektovanih štetnih efekata. Tretman traje oko pola sata.

Ko može imati koristi od neurofeedback terapije?

  • Deca i odrasli sa dijagnozom ADHD
  • Osobe sa poremećajem pažnje i pamćenja
  • Deca i odrasli sa teškoćama u učenju
  • Deca i odrasli sa teškoćama u učenju čitanja i pisanja
  • Osobe koje mucaju
  • Osobe sa epilepsijom
  • Posledice moždanog udara ili traumatskih povreda mozga, demencija
  • Anksioznost, stres, poremećaj spavanja, migrene itd.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.