Login

Poremećaji govora, jezika i glasa kod odraslih sreću se dominantno kao posledica stečene neuropatije, takođe poremećaji govora mogu odražavati i “nekorigovane” smetnje i poremećaje koji su nastali tokom razvoja.

S toga ih možemo podeliti u dve drupe:

I STEČENI POREMEĆAJI GOVORA, JEZIKA I GLASA KOD ODRASLIH
  1. Afazije
  2. Govorna apraksija
  3. Dizartrija
  4. Disfagija
  5. Poremećaj fluentnosti
  6. Poremećaj glasa
II NEKORIGOVANE SMETNJE I POREMEĆAJI NASTALI U DETINJSTVU
  1. Poremećaj izgovora glasova
  2. Mucanje
  3. Rascepi usne i nepca

Copyright by N. Milošević


 Autorska prava
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.