Login

FONOLOŠKA SPOSOBNOST I FONOLOŠKI POREMEĆAJI

Autor: Neda Milošević

Izdavač: Visoka škola socijalnog rada

  • Godina izdanja: 2019
  • Br. str.: 115 : broš
  • Format: 25 cm
  • Pismo: ćirilica
  • ISBN: 978-86-81394-09-0

Šta je fonološka sposobnost? Koje su to sposobnosti sa kojom se svako tipično dete rađa a koje su to veštine koje moramo uvežbavati pre polaska u školu? Kako psiholingvistički modeli definišu fonološku obradu? Kako se deficit fonoloških sposobnosti ispoljava kod dece sa specifičnim jezičkim poremećajima? Zašto je deficit fonološke sposobnosti bazičan u poremećaju čitanja poput disleksije? I na kraju, zašto je važno da deficite detektujemo pre polaska u školu?

Učenje čitanja je veoma značajno za obrazovanje, shodno tome deca koja dobro čitaju iskuse i značajno više znanja. Stoga je veoma važno da se razumeju procesi koji su uključeni u ranu čitačku sposobnost. Bilo da ste logoped, vaspitač, učitelj ili roditelj u ovoj monografiji pronaći ćete odgovore na mnoge nejasnoće koje se detektuju kod deteta koje se susreće sa jezičkim smetnjama ili poremećajima u dobi pred polazak u školu.

Studenti logopedije moći će ovu knjigu da koriste kao temeljno štivo u procesu edukacije i razumevanja fonološke svesnosti.

Knjiga se može kupiti u biblioteci Visoke škole socijalnog rada, Terazije 34

UPOTREBA LOGOPEDSKIH INSTRUMENATA

Autor: Neda Milošević i saradnici

Izdavač: Logomedica

Godina izdanja: 2015 i 2019
Br. str.: 48 : broš
Format: 21 cm
Pismo: latinica
ISBN: 978-86-918365-0-4

Logopedski instrumenti čine skup instrumenata specijalizovano izrađenih za logopedsku delatnost. Predstavljaju osnovna sredstva u logopedskom radu koja omogućavaju adekvatnu dijagnostičku obradu i obaveznu opremu u procesu logopedske intervencije.

U ovom praktikumu opisana je upotreba mehaničkih i elektromehaničkih instrumenata u logopedskoj delatnosti.

Priručnik se dobija uz kupovinu logopedskih sondi.

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.