Login

Cenovnik usluga

 • PRVI PREGLED LOGOPEDA 5.000,00 RSD

  Obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka i razgovor sa klijentom ili pratiocem bez primene testa za procenu sposobnosti. Trajanje do 45 minuta.

 • LOGOPEDSKO TESTIRANJE I DIJAGNOSTIKA 6.000,00 RSD

  Obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka, primenu testa za procenu govorno-jezičkih sposobnosti i razgovor sa klijentom ili pratiocem, izdavanje izveštaja. Testiranje do 1h.

 • SLOŽENO LOGOPEDSKO TESTIRANJE 12.000,00 RSD

  ADOS – obuhvata primenu specifičnih testova za procenu govorno-jezičkih, kognitivnih i adaptivnih veština i razgovor sa klijentom ili pratiocem, izdavanje izveštaja i plana tretmana. Testiranje do 1h.

 • IZDAVANJE IZVEŠTAJA 1.500,00 RSD

  Obuhvata: izdavanje periodičnog izveštaja; izveštaja za posebne namene; izdavanje zanovljenog izveštaja na zahtev klijenta; prevođenje inicijalnog ili bilo kog drugog izveštaja iznosi 3.000,00 RSD

 • KONTROLNI LOGOPEDSKI PREGLED 4.000,00 RSD

  Kontrolni logopedski pregled obavlja se: mesečno, dvomesečno ili tromesečno. Obuhvata: procenu prilagođenosti pređenog programa i izradu novih programa, redovno retestiranje. Ne obuhvata procenu sposobnosti nakon duže pauze.

 • LOGOPEDSKI TRETMAN (TRAJANJE 45 MINUTA) 3.000,00 RSD

  Plaćanje pojedinačnih časova van paketa bez popusta od 30%. Plaćanje nakon obavljenog tretmana.

 • LOGOPEDSKI TRETMAN SA SAVETOVANJEM (TRAJANJE 45 MINUTA) 3.500,00 RSD

  Obuhvata: obuku roditelja za rad u kućnim uslovima uz rad sa detetom i kontinuirano praćenje tokom tretmana.

 • NEUROFEEDBACK I BIOFEEDBACK / NEUROFIDBEK I BIOFIDBEK TRETMAN 3.600,00 RSD
 • LOGOPEDSKI TRETMAN NA ENGLESKOM JEZIKU 4.000,00 RSD
 • LOGOPEDSKO ONLINE SAVETOVANJE I PRVI RAZGOVOR 6.000,00 RSD

  Trajanje do 45 minuta

 • LOGOPEDSKI PREGLED ONLINE 12.000,00 RSD
 • ONLINE LOGOPEDSKI TRETMAN (SKYPE, ZOOM) SA SAVETOVANJEM 3.600,00 RSD
 • LOGOPEDSKI TRETMAN - PROF., DOC., DR. SCI (TRAJANJE 45 MINUTA) 4.000,00 RSD
 • ABA Tretman 3.000,00 RSD
 • ABA Tretman sa savetovanjem 3.500,00 RSD
 • ABA TRETMAN SA BCBA TERAPEUTOM 5.000,00 RSD

  Trajanje 45 minuta

 • LOGOPEDSKI TRETMAN ODRASLIH 18+ (TRAJANJE 45 MINUTA) 3.000,00 RSD
 • SAVETODAVNI INTERVJU LOGOPEDA (30 MINUTA) 3.000,00 RSD
 • PAKET LOGOPEDSKIH USLUGA (8 TERMINA) – 30% 17.000,00 RSD

  Mesečni paket logopedskih usluga sa popustom u odnosu na važeći cenovnik usluga podrazumeva rezervaciju određenog broja termina koji se mogu iskoristiti u datom periodu.

 • PAKET LOGOPEDSKIH USLUGA (12 TERMINA) - 30% 25.500,00 RSD
 • PAKET LOGOPEDSKIH USLUGA (20 TERMINA) - 30% 42.500,00 RSD
 • PAKET LOGOPEDSKIH USLUGA (24 TERMINA) - 30% 51.000,00 RSD
 • PAKET LOGOPEDSKIH USLUGA NA ENGLESKOM - 8 TERMINA 28.000,00 RSD
 • PAKET OD 10 NEUROFIDBEK I BIOFIDBEK TRETMANA 33.000,00 RSD
 • REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE, SENZORNA INTEGRACIJA I OKUPACIONA TERAPIJA 2.000,00 RSD
 • LOGOPEDSKA PATRONAŽA (+ CENA LOGOPEDSKOG TRETMANA) 45 MINUTA 2.000,00 RSD
 • IZDAVANJE LOGOPEDSKE POTVRDE ZA UPIS U PRVI RAZRED OBRAZOVNOG SISTEMA (TRIJAŽNO TESTIRANJE) 2.000,00 RSD
 • IZDAVANJE LOGOPEDSKE POTVRDE ZA UPIS NA FAKULTET 1.500,00 RSD
 • PSIHOLOŠKO TESTIRANJE 5.000,00 - 6.0000,00 RSD
 • PSIHOLOŠKI TRETMAN 3.000,00 RSD
 • PRVI PREGLED AFAZIOLOGA – SPECIJALISTA 5.000,00 RSD
 • AFAZIOLOŠKO TESTIRANJE – SPECIJALISTA 5.000,00 RSD
 • AFAZIOLOŠKI TRETMAN – SPECIJALISTA 3.500,00 RSD
 • NEUROPSIHOLOŠKO ISPITIVANJE 6.000,00 RSD
 • NEUROPSIHOLOŠKI TRETMAN 4.500,00 RSD
 • PRVI PREGLED FONOPEDA 3.000,00 RSD
 • FONOPEDSKI TRETMAN 3.000,00 RSD

Vojni osiguranici preko SOVO (Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika) sa uputom mogu besplatno ostvariti usluge.

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.