Login

ŠTA JE MUCANJE?

Mucanje (battarismus) je samo jedan od tipova poremećaja fluentnosti u govoru.

Karakteriše se svesnim a nenamernim isprekidanim govorom koji se javlja kao posledica neadekvatnih grčeva organa za fonaciju, artikulaciju i respiraciju. Dete i odrasla osoba koja muca nije u stanju da samostalno kontroliše svoj govor te se stvara dodatna tenzija koja ostavlja posledice na psiho-socijalnom planu funkcionisanja.

Uzrok mucanja nije u potpunosti razjašnjen, a smatra se da je posledica sadejstva unutrašnjih (naslednosti, kongenitalnih i stečenih dispozicija) i spoljašnjih faktora (strahovi, preveliki zahtevi i očekivanja od strane okoline) koje dete nije u stanju da samostalno prevaziđe.

Mucanje se javlja kod 4-11% dece, sa većom učestalošću kod dečaka.

 

KAKO SE ISPOLJAVA?


Mucanje se ispoljava prekidima u govoru, ponavljanjem glasova i/ili slogova i reči, umetanjem glasova (uh, pa), produženim izgovorom glasova, nepravilnim disanjem.Ovi simptomi mogu se javiti i kao posledica jezičke disfluetnosti kada dete usled naprednog jezičkog razvoja nije u stanju da isprati sadejstvo misaonog toka i njegovog izgovaranja, te žuri, što takođe dovodi do simptoma u vidu ponavljanja, oklevanja, blokiranja, čime se bitno narušava govorni iskaz a koji obično dovodi do razvoja negativnih emocija kod dece, a kasnije do izrazite govorne anksioznosti.Kod patološke disfluentnosti prvi simptomi traju duže od dve nedelje, nakon čega dolazi do faze mirovanja (govora bez napora), potom se simpotmi vraćaju sa dužim trajanjem i sve kraćim fazama mirovanja.

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?


Mucanje dijagnostikuje logoped uzimanjem anamnestičkih podataka od klijenta/roditelja, primenom validnih testova i objektivnim posmatranjem osobe.

 

KAKO SE LEČI? (Logopedske terapijske procedure)


Postoji nekoliko metoda i tehnika koje se primenjuju u lečenju mucanja kod dece i odraslih. U našem centru primenjuju se: izvorna metoda Prof. dr Cvetka Brajovića „Svesna sinteza razvoja“ koja se pokazala kao najprimerenija i najefikasnija u lečenju mucanja, veliki broj tehnika (tehnika pasivnog izdaha po Švarcu, tehnika šapata, produženog izgovora vokala itd.) i vežbe disanja.

U terapiji mucanja metodom “Svesna sinteza razvoja” koriste se tehnike “specijalizovanog govora” .

Tri faze u tretmanu mucanja su odlika metode SSR:

  1. Faza ovladavanja osnovnim terapijskim tehnikama,
  2. Faza čitanja bez smetnji,
  3. Primena tehnika sve dok ne prestane potreba za njima.

Tehnika uključuje i tehniku relaksacije, sistematske desenzitizacije, a sprovodi se putem individualnog tretmana i grupnog načina rada;

Kod mucanja na ranom uzrastu sprovodi se:

Opšti stimulativni tretman; savetovanje roditelja o pravilma vođenja dijaloga; razrešenje dilema pomagati/nepomagati detetu u govoru; podsticanje aktivnosti u kojima je dete uspešno i dr.

Stimulacija i razvoj osećaja za ritam kao fizički fenomen i ritam kao sastavni deo govorne produkcije kroz vežbe pokreta i glasa/alternativa je primena metoda reedukacije (vežbe ujednačavanja ritma i tempa).

Dužina lečenja zavisi od blagovremenog javljanja logopedu (u prve dve nedelje od pojave prvih simptoma) i težine samog oblika mucanja.

Mucanje koje perzistira godinama i koje nije tretirano nije moguće izlečiti već se adekvatnom metodom govor stavlja pod svesnu kontrolu osobe koja muca kako bi ona govorila bez smetnji.

Tretman kod dece u akutnoj fazi sprovodi se pod dvadesetčetvoročasovnim roditeljskim nadzorom i usmerenošću ka programu za lečenje mucanja. Logopedski tretman sprovodi se 2-3 puta nedeljeno.

Logopedski tretman kod mladih i odraslih sporovodi se prema programu metode Svesne sinteze razvoja 3-5 puta nedeljno, u trajnju od šest meseci do godinu dana.

 

Copyright by N. Milošević and D. Čauševac

Izvor (Borota V., Milošević, N., Čauševac, D., Zelić, M. (2012). Uticaj vežbi disanja u tretmanu dece sa poremećajem fluentnosti, Prevencija, dijagnostika i tretman govorno-jezičkih poremećaja: Prvi Simpozijum logopeda Srbije. Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem održan 12-13. Maja 2012. Knjiga sažetaka. Ur. Vesna Borota i Neda Milošević. Divčibare: Udruženje logopeda Srbije,str. 68.)

Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.