Login

Dizartrija

ŠTA JE DIZARTRIJA?


Dizartrija je neurogeni poremećaj govora u čijoj su osnovi smetnje u mišićnoj kontroli prouzrokovane oštećenjem centralnog nervnog sistema. Dizartrija se najčešće se javlja u sklopu kliničke slike afazičnog sindroma, dečije cerebralne paralize, parkinsonove bolesti, amiotrofične lateralne skleroze itd.

KAKO SE ISPOLJAVA?


Dizartriju karakterišu usporeni, slabi, neprecizni i nekordinisani pokreti govorne muskulature. Takođe, dizartrija se može zahvatiti i samo pojedine organe govornog aparata (pareze jezika dela nepca, usne itd.).

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?


Dizartriju dijagnostikuje logoped ispitivanjem funkcije organa respiracije, fonacije, rezonancije i artikulacije.

KAKO SE LEČI (Terapija dizartrija/dysarthria)?


U tretmanu dizartrije primenjuju se vežbe za pokretljivost govornih organa, pravilnog govornog disanja, ritma i tempa govora i intonacije. Primena logopedske masaže vrši se radi korekcije položaja usta i/ili čina žvakanja, mišića usana i mišića jezika.

Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.