Login

Orofacijalni poremećaj

ŠTA JE OROFACIJALNI MIOFUNKCIONALNI POREMEĆAJ (OMP)?


 

Orofacijalni miofunkcionalni poremećaj je poremećaj funkcije mišića lica, usana, jezika i vilice koji dovode do smetnji u gutanju, disanju i izgovoru glasova.

Kao uzrok orofacijalnog poremećaja navode se alergijeuvećani krajnicidugo sisanje palca ili prsta, grickanje noktiju, usta i naslednost.

  1. Alergije prouzrokuju probleme sa funkcionisanjem mišića usana i lica. Deca sa alergijama imaju smetnje pri normalnom disanju kroz nos te su usta često otvorena a jezik nepomičan. Mišići jezika na taj način gube snagu i tonus ukoliko takva postura oralne regije traje duži period.
  2. Uvećani krajnici mogu blokirati vazduh i time uzrokovati obrazac disanja otvorenih usta. Ovaj obrazac može preći u naviku te se održava i nakon medicinskog tretmana.
  3. Prekomerno sisanje placa ili prsta, grickanje usana i/ili noktiju takođe mogu prouzrokovati orofacijalni miofunkcionalni poremećaj dovodeći do trajne promene oblika gornje, donje vilice i zuba.
  4. Naslednost

KAKO SE ISPOLJAVA?


OMP pored mogućih ortodonskih anomalija vrlo često dovodi smetnji u izgovoru čitavih grupa glasova (t,d,k,g), (č,dž,š,ž,ć,đ,s,z,c), (l,lj,r).

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?


Dijagnostika orofacijalanog miofunkcionalnog poremećaja uključuje tim stručnjaka kojeg čine stomatolog, ortodont, ORL specijalista i logoped.

KAKO SE LEČI? (Logopedske terapijske procedure)


Logopedske terapijske procedure uključuju miofunkcionalnu terapiju koja je usmerena na:

  • poboljšanje tonusa i koordinacije mišića
  • povećenje sveti o položaju usta i jezika
  • poboljšanje funkcije gutanja
  • stvaranje pravilnih obrazaca
  • poboljšanje govorne produkcije

Roditelj se paralelno obučava za praktično izvođenje aktuelnih modela neposrednim prisustvom.

Ukoliko su disajni putevi blokirani zbog uvećanih krajnika ili alergija, terapija govora odlaže se do završetka medicinskog tretmana. Takođe, početak govorne terapije uslovljen je i eliminisanjem navika (sisanje prsta/palca…)

Dužina tretmana zavisi od broja glasova koji se nepravilno izgovoraju. Dužina tretmana zavisi i od uključenosti roditelja u rehabilitacioni postupak.

Tretman nepravilnog izgovora glasova kod mladih i odraslih lica obično traje duže zbog dugotrajne faze inhibije slušnih navika.

Tretmani se sprovode individualno (2-3 puta nedeljno).

Copyright by N.Milošević

Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.