Login

Poremećaji govora i jezika

Klijenti i pacijenti kojima je potrebna logopedska usluga

  ODOJČAD I DECA:

 1.  Odojčad sa povredama nastalim nakon komplikacija po rođenju, poremećajima gutanja i hranjenja, uključujući disfagiju
 2. Deca sa lakim, umerenim ili teškim:
  1. Genetičkim oštećenjima koja negativno utiču na razvoj govora, jezika i/ili kognitivnog razvoja uključujući rascep usana i nepca, Down syndrom, DiGeorge syndrom i dr.
  2. Razvojnim poremećajima
  3. Poremećajima hranjenja, uključujući oralni motorni deficit
  4. Usporenim jezičkim razvojem
  5. Specifičnim poremećajem jezika
  6. Poremećajima u izgovoru glasova
  7. Razvojnom verbalnom dispraksijom
  8. Poremećajima pažnje
  9. Autizmom, uključujući Aspregerov syndrom
  10. Oštećenjem kranijalnih nerava
  11. Oštećem sluha
  12. Kraniofacijalnim anomalijama koje negativno utiču na razvoj govora, jezika i/ili kognitivnog razvoja
  13. Traumatskim oštećenjima mozga

DECA I ODRASLI:

 1. Cerebralna paraliza
 2. Traumatske povrede mozga
 3. Gubitak sluha i njegova oštećenja
 4. Poremećaji učenja uključujući:
  1. Disleksiju
  2. Specifični poremećaj jezika (SLI)
  3. Poremećaj auditivnog procesiranja
  4. Fizičke ometenosti
  5. Govorne poremećaje (patološki brz govor)
  6. Mucanje (disfluentnost)
  7. Afazije
  8. Poremećaje glasa (dysphonia)
  9. Jezičko kašnjenje
  10. Motorne poremećaje govora (dizartrija ili razvojna verbalna dispraksija)
  11. Smetnje imenovanja (anomia)
  12. Disgrafija, agrafija
  13. Kognitivne poremećaje komunikacije
  14. Pragmatske poremećaje
  15. Laringektomije
  16. Traheostomije
  17. Tumore uha, nosa ili grla

ODRASLI:

 1. Odrasli sa lakim, umerenim ili teškim poremećajima hranjenja, žvakanja i gutanja, uključujući disfagiju
 2. Odrasli sa lakim, umerenim ili teškim poremećajima jezika koji su posledica:
  1. Oboljenja motornog neurona
  2. Alchajmerove bolesti
  3. Demencije
  4. Hantingtonove bolesti
  5. Multiple skleroze
  6. Parkinsonove bolesti
  7. Traumatskih oštećenja mozga
  8. Psihijatrijskih bolesti
  9. Moždanog udara
  10. Progresivnih neuroloških stanja
  11. Tumora glave, vrata i grla (uključujući laringektomije)
  12. Transrodnih terapija glasa

  American Speech-Language-Hearing Association ASHA  

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.