Login

Prvi meseci života su od krucijalnog značaja za ostvarivanje svih komunikativnih i govorno-jezičkih dečijih potencijala. Rana intervencija obezbeđuje pravovremenu pomoć i reakciju stvarajući podsticajno okruženje i uslove razvoja. U Centru Logomedica zahvaljujući profesionalnim usavršavanjima zaposlenih, dijagnostičkim instrumentima i opremljenošću prostora – programi rane intervencije sprovode se u uslovima koji su trenutno vodeći u regionu.  

Rana intervencija obuhvata:

 • procenu i utvrđivanje komunikativnog nivoa i govorno-jezičkog razvoja deteta od rođenja
 • rano podsticanje komunikativnog i govorno-jezičkog razvoja kada je on usporen ili narušen
 • procenu nivoa kognitivno-bihejvioralnog, psihomotornog i socioemocionalnog razvoja, pažnje i samostalnosti
 • rano podsticanje psihomotornog i socioemocionalnog razvoja i samostalnosti
 • modifikaciju (nepoželjnih oblika) ponašanja deteta
 • modifikaciju okruženja usled (nepoželjnih oblika) ponašanja deteta
 • savetovanje roditelja za stvaranje podsticajnog okruženja za detetov razvoj i primerene oblike interakcije “roditelj-dete”

 

Primenjuje se kod novorođenčadi, odojčadi i dece sa:

 • povredama nastalim nakon komplikacija po rođenju
 • poremećajima sisanja, gutanja i hranjenja
 • Rascepom usne i/ili nepca
 • Oštećenjem sluha
 • Poremećajem mišićnog tonusa oralne regije
 • Cerebralnom paralizom
 • Sindromima
 • Bilo kojim odstupanjem od razvojnih normi komunikativnog i govorno-jezičkog razvoja

 

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.