Login

TERAPIJA ORALNOG POZICIONIRANJA

Terapija oralnog pozicioniranja (Oral Placement Therapy) dolazi iz Amerike, u pitanju je još jedna od terapija u domenu prakse zasnovane na dokazima (evidence-based practice) koja se primenjuje u Centru Logomedica. Terapija oralnog pozicioniranja je logopedska terapija koja koristi kombinaciju slušne stimulacije, vizuelne stimulacije i taktilne stimulacije u oralnoj duplji radi poboljšanja jasnoće govora. Predstavlja važan dodatak tradicionalnim metodama u tretmanu artikulacije koje se primenjuju u tretmanu govora kod klijenta sa teškoćama formiranja položaja i kretanja govornih organa.

Terapija oralnog pozicioniranja koristi se za poboljšanje svesti o položaju artikulatora (disocijacija, stepenovanje i smer kretanja), stabilnosti pokreta i mišićne memorije; sve što je neophodno za razvoj jasnog govora.

Korist od terapije oralnog pozicioniranja mogu imati klijenti različitih uzrasta i nivoa sposobnosti. Može se uključiti u planove programa za mnoge vrste poremećaja govora (npr. dizartrija, apraksija, poremećaja artukulacije, poremećaji fluentnosti i kao i klijenti sa blagim do dubokim nivoima gubitka sluha). Terapija oralnog pozicioniranja je samo mali deo sveobuhvatnog programa u tretmanu govora stoga se ne sprovodi izolovano.

Terapijom oralnog pozicioniranja postiže se funkcionalni pokret i adekvatno motorno planiranje kao neophodni elementi pravilne artikulacije. Često se ovaj vid terapije primenjuje i kod poremećaja hranjenja.

Aktivnosti su pažljivo odabrane da stimulišu iste pokrete koji se koriste u ciljanoj produkciji govora. U primeni terapije oralnog pozicioniranja koriste se TalkTools alati. Više o njima možete pročitati ovde.

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.