Login

Tretman DLS

Šta je tretman digitalnog slušnog procesiranja?

Digitalni logopedski set (DLS) je najmoderniji elektroakustički logopedski instrument namenjen rehabilitaciji slušanja i govora. Osnovu DLS predstavlja digitalna obrada govornog signala koju nije moguće načiniti običnim (neobrađenim) govorom i običnom kompjuterskom tehnologijom.

Obrađen govorni glas neophodan je u terapijskom procesu svih auditivno perceptivnih smetnji i poremećaja koje nalazimo u osnovi većine razvojnih smetnji i poremećaja govora i jezika kao što su:

Zašto tretman bez Digitalnog logopedskog seta nema efekta ili predugo traje?

Nakon klasičnog logopedskog tretmana bez primene signalnog procesiranja, obavezno se susrećemo sa predugačkom fazom automatizacije uvežbavanih grupa glasova, njihovog razlikovanja te logopedski tretmani izgovora glasova traju i po nekoliko godina.

Razlog tome je nemogućnost isticanja glavnih (distinktivnih) obeležja određenog glasa koje osoba ne percipira.

DLS NAM OMOGUĆAVA DA NAUČIMO DETE DA IZGOVARA GLASOVE IAKO IH ONO NE PERCIPIRA I NE PRAVI RAZLIKU IZMEĐU NJIH.

DLS NAM OLAKŠAVA DA STVORIMO AKUSTIČKU SLIKU KOJU DETE SPONTANO NIJE MOGLO DA USVOJI.

Auditivna percepcija je razvojni fenomen – dete se rađa sa “gotovim” organom za sluh ali ne i poznavanjem glasova maternjeg jezika. Spontanim razvojem tipično dete naučiće da prepoznaje sitne i fine razlike između glasova te će ih u razvojnom periodu samostalno savladati; dete sa smetnjama obično je izloženo pojačanoj stimulaciji ali će ih teško bez dodatne logopedske opreme prevazići pa će se smetnje u govoru kasnije odražavati kroz smetnje u čitanju i pisanju.

Naše prisustvo da bi se bezbroj puta izgovarao (slušao) određeni glas ili ponavljala lista reči nije dovoljno. Neophodna je obrada tog glasa, tog auditivnog signala koje dete teško percipira, a koje bez logopedske opreme nije moguće izvesti.

Kako DLS radi?

 

Obrada zvuka (govornog glasa) vrši se pomoću ekvilajzera.

Oni omogućavaju obradu prispelog signala u smislu izdizanja ili slabljenja pojedinih frekvencija audio spektra.

Na taj način ograničavamo frekventni opseg određenog glasa, uklanjamo sve što ometa i zapravo čini šum i omogućavamo da se određeni glas predstavi samo sa jasnim distinktivnim obeležjima.

Dakle, akustička obrada govornog signala istovremeno se odvija na četiri nivoa:

eliminiše deo govornog spektra u kojem je prisutna greška,
ističe delove spektra koji nedostaju u govoru ili slušanju,
linearno propušta delove spektra koji se nalaze izvan područja korekcije,
dodaje DAF efekat uz bilo koju kombinaciju.
DLS pruža i polisenzornu stimulaciju: auditivnu, vizuelnu (upotrebom light stimulatora, RTA) i taktilnu (upotrebom vibrotaktilne ploče).

Razlika između Digitalnog logopedskog seta i SAFA ili KSAFA aparata:

U odnosu na starije i druge modele selektivne ili digitalne filterske amplifikacije poput SAFA ili KSAFA aparata, koje takođe služe kao neophodno sredstvo u radu logopeda, DLS je daleko moderniji, sveobuhvatniji i ispravniji po auditivno zdravlje korisnika (npr. primenom DLS ne postoji mogućnost nepoželjnog prekoračenja glasnoće kojim možemo povrediti ogran sluha) obuhvatajući skuplju opremu renomiranih inostranih proizvođača (poput Behringer, Samson). Takođe, DLS u sebi sadrži 55 programa od kojih je 36 namenjeno podešenoj percepciji određenih glasova i grupa glasova srpskog jezika.

Ostali programi:

  • Programi za vežbanje i poboljšanje razumevanja
  • Delay efekat
  • Ružičasti šum – psihogena disfonija
  • Vibrotaktilna stimulacija
  • Programi za oštećenja sluha (simens, oticon) itd.

Ko može da primenjuje Digitalni logopedski set?

Digitalni logopedski set kao osnovno sredstvo rada može da koristi isključivo obučen i sertifikovan logoped za primenu digitalnog signalnog procesiranja.

SPISAK USTANOVA KOJE U SVOM RADU KORISTE DIGITALNI LOGOPEDSKI SET


Copyright by N.Milošević

Heđever, M. (2010). Digitalni logopedski set u logopedskoj rehabilitaciji. Logopedija2(1), 21-26.

Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.