Login

Logopedski instrumenti

Logopedski instrumenti su osnovna sredstva u logopedskom radu. Omogućavaju adekvatnu dijagnostičku obradu i obaveznu opremu u procesu logopedske intervencije. Merni, elektroakustički i mehanički instrumenti predstavljaju minimum opreme koju treba da poseduje svaki logopedski kabinet.
Logopedske instrumente čine:

Merni instrumenti (testovi, kompjuterizovane govorne laboratorije)
Mehanički instrumenti razne tehonološke usavršenosti (artikulaciona tehnologija, sonde, TalkTools alati)
Elektromehanički instrumenti (talk toos, logofon)
Elektroakustički instrumenti (analogni – SAFA i digitalni LOGOPEDSKI SET)
Specifični logopedski praktikumi, stimulativna sredstva i materijali
Logoprotetski uređaji – namenjeni klijentima
U Centru Logomedika vrši se edukacija i distribucija logopedskih instrumenata: TalkTools alata, Digitalni logopedski set, logopedske sonde, slušni integracioni trening (SIT), PSP Test – 1 i priručnik Učimo da slušamo.

Copyright N. Milošević 

Copyright N. Milošević 

Izvor:

  1. Milošević, N., Čauševac, D., Zelić, M., Drobnjak, B. (2015). Primena logopedskih instrumenata. Priručnik. Beograd: Centar za patologiju govora i psihofiziološke poremećaje – Logomedika.
  2. Čauševac, D. (2013). INSTRUMENTI I MERENJA U LOGOPEDIJI. Prvi kongres logopeda Srbije. Udruženje logopeda Srbije. Divčibare, 17–19. Maja 2013.
  3. Heđever, M. (2010). Digitalni logopedski set u logopedskoj rehabilitaciji. Logopedija, 2, 1, 20-25
  4. Čauševac, D. (2009). KOREKCIJA GOVORNIH SMETNJI I POREMEĆAJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI. Beograd: Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” – Sektor za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe.
Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.