Login

Slušna oštećenja

ŠTA SU KOHLEARNI IMPLANT I SLUŠNI APARATI?


Dete ili osoba koja je rođena sa oštećenim sluhom ili je doživela oštećenje sluha, zahvaljujući tehnološkom razvoju u odnosu na nivo oštećenja sluha, omogućeno je da taj nedostatak nadomesti uz pomoć slušnih aparata koji će obezbediti pojačavanje zvukova ili kohlearnom implementacijom koji će obezbediti čujenje.

 

KAKO SE ISPOLJAVA OŠTEĆENJE SLUHA?


Dete koje je rođeno sa oštećenim sluhom koji nije dijagnostikovan prolazi kroz atipične prelingvalne faze shodno njegovoj nemogućnosti da čuje zvukove okoline. Neki od osnovnih simptoma:

  • nemogućnost lokalizacije izvora zvuka
  • izostanak oglašavanja
  • izostanak ili veoma ograničena prelingvalna faza brbljanja i gukanja
  • izostanak razumevanja jednostavnih govornih naloga
  • izostanak pojave prve reči i razvoja govora 

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?


Oštećenje sluha dijagnostikuje audiolog. Više o tome na http://orl-tinitus-centar.rs/

KAKO SE LEČI? (Logopedske terapijske procedure)


Logopedska intervencija može se podeliti u 2 faze:

Faza 1. pre konačne dijagnostike oštećenja sluha: pojačavanje zvukova logopedskom tehnologijom – Digitalni logopedski set u cilju učenja slušanja i razvoja govora

Faza 2. nakon ugradnje kohlearnog implanta ili integracije slušnih pomagala sa ciljem stimulacije razvoja slušanja i razvoja govorno-jezičkih sposobnosti.


TRETMAN DLS – audiolingvistički tretman


Copyright by N.Milošević  

Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.