Login

Nauka i razvoj

Upišite Kratki program i postanite stručnjak za rano prepoznavanje poremećaja čitanja i pisanja.

BEOGRAD, 28. I 29. NOVEMBAR 2019. GODINE
Vršeći svoju misiju u oblasti obrazovanja i nauke, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu i ove godine organizuje međunarodni naučni skup iz oblasti logopedije, okupacione terapije i socijalnog rada. Ovaj naučni skup predstavlja svojevrsno spajanje lepeze nauka i naučnih disciplina, kao i povezivanje teorije i prakse.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
Organizator:Vitezovi osmeha
Datum održavanja: 22.marta 2019.godine u Novom Sadu.
Mesto održavanja: Primary and secondary school with boarding “Milan Petrovic”
Tema: „Digitalni logopedski set u primeni“
Predavači: Doc.dr Neda Milošević
Doc. dr sc. Čauševac Dragan
„Tretman afazija kod različitih kategorija klijenata“

Ljubav, pljusak i pljeskavice

Autor: Mirna Zelić

Izdavač: Otvorena knjiga, 065 329 8113

Cena: 500 RSD

Edukativna knjiga ”Ljubav, pljusak i pljeskavice” autorke Mirne Zelić biće korisna roditeljima i deci koji se susreću sa smetnjama u izgovoru glasa LJ. Pažljivo birane reči će stimulativno delovati na fonetsko-fonološki i leksičko-semantički razvoj dece. Čitanje knjige pomoći će i deci školskog uzrasta da lakše prevaziđu česte smetnje diferencijacije ”teškog” glasa LJ.

II NAUČNO-STRUČNI KONGRES LOGOPEDA SRBIJE “Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba”

Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem

Organizator: Udruženje logopeda Srbije

Datum održavanja: 15, 16 i 17. maj 2015. godine

Mesto održavanja: Hotel Park, Beograd

SEMINAR “Razvojni poremećaji u ranom uzrastu i dečija psihijatrija”

Predavač: dr Nenad Rudić

Datum održavanja: 31.1.2015.godine

Mesto: Velika sala Belgrade City Hotela,

adresa: Savski trg 7, Beograd, Srbija.

Prijave slati na: udruzenjelogopedasrbije@hotmail.rs

SEMINAR “AUTISTIČKI SPEKTAR”

Predavač: Prof. dr Nenad Glumbić

Datum održavanja: 15.11.2014.godine u 10h

Mesto: Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović”, Kralja Milutina 52,Beograd.

NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA LOGOPEDA SRBIJE “POREMEĆAJI FLUENTNOSTI”

Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem

Organizator: Udruženje logopeda Srbije

Datum održavanja: 27-28. maj 2016. godine

Mesto održavanja: Hotel Park, Beograd

Jupiter u kutiji

Predavač: dr Nenad Rudić

Datum održavanja: 31.1.2015.godine

Mesto: Velika sala Belgrade City Hotela,

adresa: Savski trg 7, Beograd, Srbija.

Prijave slati na: udruzenjelogopedasrbije@hotmail.rs

LOGOPRAKTIKUM FONEMA K FONEMA G

Autori: Dragana Đenopoljac, Danijela Rodić

Izdavač: Logopraktika

Iz recenzije – dr sci Vesna Borota: ”Praktikumom su obuhvaćeni svi nivoi jezičke strukture: fonetsko-fonološki, leksički, semantički, gramatičko-sintaksički i pragmatički, a jednim delom, što je vanredan kvalitet praktikuma, kognitivni i perceptivni nivo funkcionisanja. Autori na promišljen, teorijski potkrepljen način, objedinjuju nivoe jezičke strukture, tako da zadatak korekcije poremećaja i smetnji u govoru i jeziku ne predstavlja teškoću i puko ponavljanje verbalnih stimulusa i time dokazuju da taj proces može da se pretvori u kreativnu aktivnost.”

SERTIFIKOVANI SEMINAR: Uvod u ABA tretman

VREME: 31.5-1.6.2019. godine
MESTO: Logomedica – Radoslava Grujića 23.

CILJ: informisanje o naučnim osnovama i principima Primenjene analize ponašanja, upoznavanje sa osnovnim metodama u okviru ABA tretmana i obuka za primenu tehnika koje se korise za efikasno prevazilaženje problema u ponašanju i učenju novih veština.
Sadržaj seminara:

Učesnici seminara biće u prilici da se po prvi put na srpskom jeziku upoznaju sa:

Osnovnim principima i operacijama ABA terapije
Načinima procene ponašanja i funkcijama ponašanja
Zakonima i načinima primene nagrade i kazne
Merenjem ponašanja
Načinima prikupljanja i obrade podataka
Metodama učenja novih veština i tehnikama prevazilaženja problema u ponašanju
Ko su bihejvioralni analitičari i kako postati bihejvioralni analitičar
Predavači: Aleksandra Pjanovic, MA PBA, BCBA
Bojana Drobnjak, M.Sc. logoped

Ukoliko ste zainteresovani da svoju profesionalnu karijeru nastavite u Centru LogoMedica, u jednom uspešnom timu, pruža Vam se mogućnost da učite i razvijate svoja znanja i sposobnosti. Potrebno je da zainteresovani ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da poseduju visoku stručnu spremu VII 1, VII 2 stepen – završen
  • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju odsek logopedija sa minimalnom prosečnom ocenom studiranja 8.00 na osnovnim studijama
  • Položen stručni ispit
  • Radno iskustvo nakon položenog stručnog ispita.

Opis posla:

  • sprovođenje logopedskog tretmana
  • saradnja sa stručnjacima drugih profila
  • vođenje stručne evidencije i dokumentacije
  • obavljanje i drugih poslova u okviru stručne spreme
  • učestvovanje i istupanje na stručnim skupovima i objavljivanje stručnih radova

Prijave sa biografijom slati na mejl adresu info@logomedica.rs

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.