Login

Logomedica instrumenti d.o.o. vas poziva na TalkTools radionicu

PROCENA I PLANIRANJE INDIVIDUALNOG TRETMANA   –  NIVO 1 drugi deo

petak, 10.05. i subota, 11.05.2024.

O RADIONICI

Naučite kako da sprovedete TalkTools® procenu za klijente koji imaju senzorne teškoće, teškoće hranjenja i/ili teškoće izgovora sledeći hijerarhijske principe koje je osmislila Sara Rosenfeld Johnson, a koje ste naučili na radionici „ 3 – dela tretmana Terapije oralnog pozicioniranja (OPT) “. U ovoj radionici vodićemo vas, korak po korak, kroz proces procene klijenata sa teškoćama oralnog pozicioniranja različite dobi i teškoća. Učesnicima će biti prezentovani video snimci i tretman koji sledi nakon procene. Učesnici će naučiti kako da identifikuju oralno-motoričke deficite koji utiču na produkciju glasova. Takođe, govori će se o planiranju individualnog terapijskog programa koji odgovara potrebama pojedinog klijenta. Tokom drugog dana edukacije prezentovaće se procena tako da će učesnici moći da učestvuju u posmatranju oralno-motoričkih veština klijenta, beležiti zapažanja na formular za procenu i isplanirati terapijski plan u skladu sa rezultatima procene. Na kraju ove radionice ovladaćete naprednim veštinama procene i planiranja programa za klijente sa teškoćama oralnog pozicioniranja.

CILJEVI RADIONICE

 • Utvrđivanje teškoća oralnog pozicioniranja, senzoričkih teškoća, teškoća hranjenja i/ili teškoća izgovora kod klijenata različitih dobi i dijagnoza.
 • Procena funkcije oralnog pozicioniranja vilice, usana i jezika.
 • Kreiranje terapijskog programa baziranog na rezultatima procene.
 • Primena strategija oralnog pozicioniranja sa malom, predškolskom i školskom decom kao deo logopedske terapije.

KOME JE NAMENJENA RADIONICA? Radionica je namenjena logopedima koji su završili prvu radionicu I nivoa OPT Planiranje trodelnog tretmana.

KADA I GDE? Petak, 10.05.2024. i subota, 11.05.2024. Terazije 34, Stari grad, Beograd, Akademija za humani razvoj.

KOTIZACIJA  

Broj učesnika na radionici je ograničen.

Kotizacija za učestvovanje na radionici iznosi 49.500,00 RDS (41.250+pdv 8250 RSD), a uključuje pisane materijale, materijal za praktikum, hranu i piće tokom pauza (4 pauze) i 2 ručka.

Ove godine moguće je izvršiti uplatu podeljenu na II rate:

I rata u iznosu od 25.000,00 RSD do 1.2.2024. godine

II rata u iznosu od 24.500,00 RSD do 20.4.2024. godine

Kako biste osigurali svoje mesto potrebno je OBAVEZNO IZVRŠITI PRIJAVU PUTEM OVOG LINKA

Nakon prijave u roku od 24h dobićete potvrdu da ste prijavljeni na radionicu i ponudu za uplatu kotizacije u januaru 2024. godine.

 

VAŽNI DATUMI:

 • Prijava do 20.4.2024.

 • Potvrda učešća do 21.4.2024.

 • Rok za uplatu do 22.4.2024.

SMEŠTAJ UČESNIKA

Učesnici sami rezervišu i plaćaju smeštaj.

PROGRAM RADIONICE

Petak, 10.05.2024. 08:30 – 16:00   (Pauze: 10:30h – 10:45h, 14:15h – 14:30h i ručak: 12:00h – 13:00h)

 • Identifikujte vašu ciljanu populaciju
 • Disocijacija i gradacija
 • Hijerarhija oralnog pozicioniranja – ponavljanje
 • Aktivnosti oralnog pozicioniranja (vilica, usne, jezik)
 • Prikaz slučaja 1: procena oralnog pozicioniranja, hranjenja i govora
 • Senzorička komponenta
 • Komponenta oralnog pozicioniranja
 • Komponenta hranjenja
 • Komponenta govora
 • Povezivanje svih komponenti: pisanje nalaza/objašnjenje rezultata

Subota, 11.05.2024. 8:30 – 16:00 (Pauze: 10:30h – 10:45h, 14:15h – 14:30h i ručak: 12:00h – 13:00h)

 • Prikaz slučaja 2: procena oralnog pozicioniranja, hranjenja i govora
 • Senzorička komponenta
 • Komponenta oralnog pozicioniranja
 • Komponenta hranjenja
 • Komponenta govora
 • Povezivanje svih komponenti: pisanje nalaza/objašnjenje rezultata
 • Prikaz slučaja 3: procena oralnog pozicioniranja, hranjenja i govora
 • Komponenta sastavnica
 • Komponenta oralnog pozicioniranja
 • Komponenta hranjenja
 • Komponenta govora
 • Povezivanje svih komponenti: pisanje nalaza/objašnjenje rezultata

PREDAVAČ:

Tamara Ciciliani je magistar nauka – lingvistike (Univerzitet Purdue, Sedinjene Američke Države) i magistar struke – logoped (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). Sa radom je započela 2003. godine i radila u različitim ustanovama (dečji vrtić, osnovna škola, dom za decu bez roditeljskog starenja, kabinet za ranu intervenciju). Terapiju oralnog pozicioniranja (OPT) je počela da primenjuje pre 11 godina kada je počela da radi u kabinetu koji je pružao uslugu rane intervencije. Logika i organizovanost TalkTools tehnika su je podstaknule na istraživanje o ovoj terapiji pa je sa svojim kolegama organizovala prvu TalkTools edukaciju u Hrvatskoj (Nivo 1) i distribuciju TalkTools alata za područje Hrvatske. Nekoliko godina kasnije, završava nivo 2 i 3 TalkTools edukacije, a u oktobru 2021. polaže i 4., završni nivo TalkTools edukacije. 2016. godine Tamara i njena koleginica osnivaju Feralić – centar za razvojnu podršku te se u svom radu usmeravaju na podršku roditeljima i deci predškolske dobi. Tamara radi procene i terapijsku podršku za decu sa teškoćama hranjenja, oralno-motoričkim teškoćama te komunikacijskim i jezično-govornim teškoćama. Primenjuje Terapiju oralnog pozicioniranja (OPT) u svakodnevnom radu. Važan segment njenog rada je podrška i edukacija roditelja i saradnja sa drugim stručnjacima koji su uključeni u rad s detetom. Živi i radi u Zadru.

 

SERTIFIKAT Radionica je sertifikovana od strane Talk Tools i predstavlja drugu radionicu Nivoa 1 TalkTools edukacije (ukupno 2 edukacije čine Nivo 1). Odobrena od Američke asocijacije logopeda/ American Speech-Language-Hearing Association ASHA

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS NA: instrumenti@logomedica.rs +381652252220 – Sanja Vujičić, logoped  

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.