Login

Milica Marković, logoped

Milica Marković, master logoped, RBT tehničar.

Osnovne i master studije završila je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Radno je angažovana u odeljenju Logomedica Novi Beograd od 2021. godine.

  • Poseduje sertifikat Registrovanog bihejvioralnog tehničara u oblasti ABA terapije.
  • Sertifikovana za I Nivo Talk Tools edukacija: Terapija oralnog pozicioniranja – 3 – Part Treatment for OPT (Oral Placement Therapy) i Procenu i planiranje individualnog tretmana – TalkTools Approved Provider ASHA – American Speech-Language-Hearing Association and AOTA – American Occupational Therapy Association
  • Sertifikovana je za primenu logopedskih instrumenata: Digitalni signalni procesor – Digitalni logopedski set, logopedske sonde, logofon.

Od 2022. godine član je Srpske logopedske asocijacije.

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.