Login

Sanja Vujičić, logoped

Sanja Vujičić, logoped, RBT tehničar.

Osnovne studije logopedije završila je na Visokoj školi socijalnog rada. Šef je odeljenja Logomedica Vračar.

  • Od decembra 2022. godine registrovani je bihejvioralni tehničar.
  • Sertifikovana za I Nivo Talk Tools edukacija: Terapija oralnog pozicioniranja – 3 – Part Treatment for OPT (Oral Placement Therapy) i Procenu i planiranje individualnog tretmana – TalkTools Approved Provider ASHA – American Speech-Language-Hearing Association and AOTA – American Occupational Therapy Association
  • Sertifikovana je za primenu logopedskih instrumenata: Digitalni signalni procesor – Digitalni logopedski set, logopedske sonde, logofon.

Član je Srpske logopedske asocijacije.

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.